menu

Help studenten


Algemene Help

Help studenten

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HUISSTIJL

beide basis logo's van de UHasselt

Het basislogo is opgebouwd uit de woorden ‘universiteit’ en ‘hasselt’, beide in onderkast, vergezeld van twee driehoekjes. De baseline wordt altijd gebruikt in kapitalen en in het lettertype Avenir Bold. Ook staat deze in een balk (pantone 188 C) en steeds onder een hoek van 3°.

Probeer het logo steeds te gebruiken mét de baseline. Enkel als de hoogte van het logo minder is dan 20 mm of, mag de baseline weggelaten worden. Ook wanneer de baseline niet strookt met de inhoud of de vorm van de context waarin het logo gebruikt wordt, is het gebruik ervan niet verplicht.

basiskleuren