menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Leerstoel Medische Ethiek 2016

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK 2016

Leerstoel Medische Ethiek | dokter Jules Knapen | cyclus 2015-2016
'Hoe pijnlijk pijn kan zijn'

i.s.m. PAVAL - Postacademische Vorming Artsen Limburg

Faculteit Geneeskunde en LevenswetenschappenOok pijn kan omschreven worden als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste impressie.
Ze hoort bij het leven van wieg tot graf.
De mens kent zuiver somatische pijn, soms is ze louter psychisch, meestal gemengd.
Ook de mensheid heeft haar pijnpunten: pessimisme, existentiële pijnen...
Één gezin op tien leeft onder de armoedegrens.
En waar zitten de één op vijf kinderen met psychosociale problemen?
In het academiejaar 2015-2016 wil de Leerstoel Dr J.Knapen al deze pijnpercepties toelichten en toetsen aan de hedendaagse inzichten.
Want alles is perceptie...en perceptie is alles !

Johan Danen
Dr. Mathieu Kelchtermans
Coördinatoren

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Accreditering (artsen) en erkenning (vroedvrouwen) werden aangevraagd.

De leerstoel “Medische Ethiek”, genoemd naar wijlen erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, Dr. Jules Knapen, werd door het Universiteitsfonds Limburg (UFL) ingesteld. Voor de financiering ervan wordt jaarlijks beroep gedaan op giften, die door donateurs aan het UFL worden gegeven. Een bijdrage aan dit maatschappelijk project wordt ten zeerste gewaardeerd. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. “Rekeningnr. UFL 453-2527811-81, met vermelding MEDETH”

 

Programma

De lezingen vinden plaats in auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur.

1.

7 januari 2016

Lezingenopener: de invloed van cognities en emoties op pijn

Prof. dr. Madelon Peters

2.

14 januari 2016

Effect van omgeving en biodiversiteit op gezondheid

Ignace Schops

3.

28 januari 2016

Neuropathische pijn

Prof. dr. Bart Morlion

4.

11 februari 2016

Medische en ethische grenzen aan de voortplanting

Prof. dr. Petra De Sutter

5.

18 februari 2016

Een eeuw psychiatrie en de laatste ontwikkelingen rond euthanasie

Fr. René Stockman

 

Programmadetails1. Lezingenopener: De invloed van cognities en emoties op pijn: neurale substraten en mogelijkheden tot interventie

Onze oorspronkelijke spreker, dr. Katleen Bogaerts, heeft omwille van een ongeval moeten annuleren. Inmiddels hebben we een nieuwe spreker gevonden voor de lezingenopener.

Prof. dr. Madelon Peters, hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie aan de Universiteit Maastricht.

'De invloed van cognities en emoties op pijn: neurale substraten en mogelijkheden tot interventie.'

 

Praktisch

7 januari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

Bekijk hier de fotoreportage van de eerste lezing >

 


2. Effect van omgeving en biodiversiteit op gezondheid

Ignace Schops is directeur van het Regionaal Landschap Hoge Kempen en kreeg in 2008 de Goldman Prize - de groene Nobelprijs. Ignace is eredoctor aan de UHasselt.

Ignace Schops houdt een warm pleidooi voor meer biodiversiteit en toont aan op welke manier omgevingsfactoren effect hebben op de gezondheid.

 

Praktisch

14 januari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

Bekijk hier de fotoreportage van de tweede lezing >


 


3. Neuropathische pijn

Prof. dr. Bart Morlion is coördinator van het Leuvens algologisch pijncentrum, staflid anesthesiologie en voorzitter van de Europese Pijnfederatie. Hij is gespecialiseerd in chronische pijn, complexe acute pijn, kankerpijn en in diverse pijntherapieën.

Bart Morlion behandelt het thema neuropathische pijn en licht de daarbijhorende ethische problemen toe.


Praktisch

28 januari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

Bekijk hier de fotoreportage van de derde lezing >


4. Medische en ethische grenzen aan de voortplanting

Prof. dr. Petra De Sutter is gynaecoloog en hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde - UZ Gent. Als academica verricht ze onderzoek op het terrein van de (on) vruchtbaarheid. Daarnaast is Petra Senator.

Petra De Sutter spreekt over medische en ethische grenzen aan de voortplanting, waarbij o.a. genetische screening aan bod komt.

Praktisch

11 februari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

 


5. Een eeuw psychiatrie en de laatste ontwikkelingen rond euthanasie

Fr. René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde. Broeder Stockman geeft een lezing over 100 jaar psychiatrie door de Broeders van Liefde en behandelt de laatste ontwikkelingen rond euthanasie.


Praktisch

18 februari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
aula H6 campus Diepenbeek

 


19 JAAR LEERSTOEL MEDISCHE ETHIEK TITULARIS DR J.KNAPEN

Dokter Jules Knapen, titularis van de leerstoel medische ethiek

Jules Knapen

Als eerste psychiater in Limburg heeft dr. Knapen altijd een grote belangstelling gehad voor ethiek, in het bijzonder de medische aspecten ervan. Als waardering en dank voor zijn jarenlange inzet voor het Hoger en Universitair Onderwijs in Limburg, kreeg hij in 1996 de leerstoel Medische Ethiek aangeboden.

Dr. J. Knapen nam afscheid van het leven zoals hij zich “de goede dood” voorstelde. Hij mocht 87 jaar worden. Zijn diepste wens was dat zijn leerstoel niet kwam leeg te staan.
Quod non ...

"Ethiek is vandaag meer dan ooit mediathiek. Elke dag verschijnt wel ergens een opinie, discussie, en controverse over keuzen, normen en waarden. In plaats van moeilijk te verteren hoorcolleges koos de faculteit geneeskunde voor een vijftal lezingen “zo uit het leven gegrepen”. Zo is ethiek voor de studenten van de derde bachelor geneeskunde geen onderwerp “ver van mijn bed”.

Dit gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een 50-tal artsen uit diverse disciplines die kunnen getuigen over de realiteiten van elke dag: er is mogelijkheid tot interactie tussen toekomstige artsen en practici.

De dag na de lezingen komen de studenten in groepjes van tien de avondlezing “herkauwen”: een arts treedt dan op als moderator en toetst de diverse meningen aan de good practice.
Deze originele invulling van het curriculumonderdeel “ethiek” wordt door de studenten ten zeerste gewaardeerd en de meewerkende artsen blijven enthousiast... nu al 18 jaar. Waarvoor dank!!! "

Dr M. Kelchtermans en Johan Danen, coördinatoren van de Leerstoel Medische Ethiek