menu

Toegepaste economische wetenschappen


Toegepaste economische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

In de masteropleiding in de TEW kun je kiezen uit één van deze vier afstudeerrichtingen: Accountancy en financiering, Beleidsmanagement, Innovatie en Ondernemerschap en Marketing.

In deze afstudeerrichting verwerf je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en specialiseer je je in de accounting of finance track. Je leert onder andere hoe kapitalen geldstromen in een bedrijf te analyseren, investeringen te beoordelen en beleggingsstrategieën op te stellen. Deze afstudeerrichting biedt dan ook een ruime waaier van beroepsuitwegen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profitorganisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer.

Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, milieuvervuiling… Het zijn topics waarmee niet enkel de overheid, maar ook bedrijven worden geconfronteerd. Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben de overheid en de bedrijven nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

De ondernemingen van vandaag, zowel in de profit- als in de socialprofitsector, vragen meer academisch opgeleiden met ‘ondernemingsgerichte competenties’. Om een nieuw bedrijf te starten en levend te houden, zijn ‘entrepreneurs’ nodig. Organisaties van vandaag moeten snel en flexibel inspelen op veranderingen, zowel in de externe als in de interne omgeving. Dit geldt zowel voor multinationals als voor familiebedrijven, KMO’s en overheidsorganisaties. Deze veranderingen vragen van het management een  proactieve vertaling naar innovatieve systemen en structuren, en naar een innovatieve bedrijfscultuur. Dit is de omgeving voor managers van morgen. Daarvoor zijn niet alleen ‘entrepreneurs’, maar ook ‘intrapreneurs’ nodig.

Aangezien marketing een belangrijke invloed heeft op het rendement en de groei van de onderneming is het één van de belangrijkste activiteiten voor een onderneming. Dit geldt voor alle ondernemingen: van klein tot groot, van nationaal tot internationaal, van profit tot non-profit.

De afstudeerrichting marketing gaat over het begrijpen, ontwerpen en sturen van marketingstrategieën. Enkele voorbeelden van typische vragen die centraal staan in het curriculum zijn: het ontwerpen van effectieve marketingstrategieën, het doorgronden van de consumentenkeuzes, het verzamelen en gebruiken van marktinformatie, en het aanzetten van de consumenten tot koopgedrag. De afstudeerrichting marketing vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van marketing- en managementfuncties in alle mogelijke sectoren.