Masteropleiding industriële wetenschappen - UHasselt

Masteropleiding industriële wetenschappen

Elke bachelor, met eventuele optie, geeft rechtstreeks toegang tot één bepaalde masteropleiding. Soms is het nog mogelijk om in te stromen in een andere masteropleiding, maar dan moet je een voorbereidingsprogramma volgen. Studenten die een academisch of professioneel bachelordiploma in een aanverwant studiegebied hebben behaald, kunnen via een voorbereidings- of schakelprogramma instromen in deze masteropleidingen.

De masteropleidingen van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen zijn sterk praktijkgericht. Je zult veel tijd doorbrengen in een labo, nauw samenwerken met het bedrijfsleven en actief deelnemen aan toegepast onderzoek in ondermeer het Technologiecentrum op campus Diepenbeek.

Master in de industriële wetenschappen:Master in de industriële wetenschappen: biochemie

Als master in de biochemie ontrafel je de geheimen van het leven zelf. Wat kunnen we leren van schimmels die overleven op toxische grond? Hoe kunnen we een snelle en betrouwbare diagnose stellen voor een levensbedreigende ziekte als hersenvliesontsteking? Hoe kunnen we organisch afval recycleren tot hoogtechnologische grondstof of duurzame energie? In de master biochemie stomen we je klaar voor research, ontwikkeling, controle en management in de industrie. Vooral voeding fermentatie en industriële biochemie, moleculaire biologie en genetische technieken en toepassingen in de gezondheidszorg worden jouw specialiteit. Je kan daarmee terecht in een waaier van sectoren zoals voeding, milieu, de farmaceutische sector en de biotechnologie. Keuzemodules laten je toe je eigen accenten te leggen en expertise op te bouwen.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

In deze opleiding verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten. Belangrijk is dat je onder begeleiding, individueel of in teamverband, bouwtechnische problemen in kaart brengt en op een innovatieve manier oplost. Creativiteit, communicatieve en managementvaardigheden vullen je technische kennis verder aan. Werf- en bedrijfsbezoeken, reallifecasestudies en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven.

Deze veelzijdige opleiding geeft je meteen de perfecte basis om aan de slag te gaan in de bouwsector als stabiliteitsingenieur, werfleider/projectleider, ontwerpingenieur, raadgevend ingenieur, onderzoeker, enz.


Flyer (.pdf) 


Master in de industriële wetenschappen: chemie

Verbeter de industrie van vandaag en lever de bouwstenen voor morgen! Als master in de chemie zorg je ervoor dat industriële processen efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Je zoekt naar duurzame alternatieven voor oude, petroleumgebaseerde productieprocessen. Je gaat na hoe industriële reststromen gerecycleerd kunnen worden tot hoogwaardige grondstoffen. De kneepjes van het vak leer je in opleidingsonderdelen zoals industriële procestechnologie, reactorkunde, milieutechnologie, organische chemie, chemisch ontwerpen en kunststoffen. Als master in de chemie kan je terecht in een waaier van bedrijven en sectoren (petrochemie, kunststoffen, farmacie, fijnchemie, milieu, ...) en dit zowel in research, ontwerp- als productieafdelingen, in analyse- en controlelaboratoria. Maar ook consultancy, human resources en onderwijs behoren tot de mogelijkheden. Keuzemodules laten je toe je eigen accenten te leggen.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Elektromechanica zet de wereld in beweging! Van microturbines tot windmolens, van ligfiets tot airbus, van heupprothese tot appelplukrobot, van 3D-printkaak tot biosensor, van micro-positionering tot volautomatische koetswerkassemblage. Als ingenieur elektromechanica realiseer je vandaag de producten en processen van morgen. Naargelang je interesse geef je zelf invulling aan je ingenieursprofiel van technologisch expert tot bedrijfsmanager. Naast productiebeheer, zijn de pijlers van de opleiding elektromechanica energieconversie en mechanisch ontwerp. Energieconversie richt zich op alle aspecten van energie-efficiëntie, gaande van elektrische aandrijvingen en automatisatie tot thermische centrales of verbrandingsmotoren. Mechanisch ontwerp is een cyclus die start bij een concept dat vorm krijgt in een grafisch ontwerp. Dat ontwerp resulteert via materiaalkeuze, simulatie en keuze van productietechniek in een afgewerkt geheel. Je masterproef leg je af in een van de verschillende onderzoeksgroepen die op de campus aanwezig zijn, gaande van materiaaltechnologie en kunststoffen tot automatisering en bio-engineering, of in een bedrijf waar vraag is naar industrieel ingenieurs elektromechanica.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: energie

De ontwikkeling van duurzame energiesystemen en een aanhoudende automatisering en innovatie zijn twee belangrijke ingrediënten voor de verdere uitbouw van de welvaart binnen onze samenleving. De master in de industriële wetenschappen: energie, met afstudeerrichtingen automatisering en elektrotechniek, bouwt verder op de bachelor met afstudeerrichting elektromechanica en legt de inhoudelijke accenten binnen de vakdomeinen automatisering enerzijds en elektrotechniek en thermodynamica anderzijds. Thema’s die aan bod komen, zijn aandrijftechnieken, industriële netwerken, visualisatie, planning en optimale beheersing van energie, het automatiseren, controleren en beheersen van systemen en processen, mechatronisch ontwerp, energetische doorlichting, duurzame energieproductie, intelligente en optimale energieverdeling, efficiënt energiegebruik...
Dit alles met aandacht voor praktijk, technologie, veiligheid en ondernemingszin. Als industrieel ingenieur energie ontwerp, ontwikkel, beheer en automatiseer je processen en (energie)systemen en help je mee de uitdagingen van morgen te realiseren.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Smartphones, internet, gps, bluetooth, embedded systems, OLED’s, nano-chips, biosensoren... Het zijn slechts enkele‘ topics’ waarmee je tijdens je masteropleiding in aanraking komt. In de wereld van elektronica- ICT gaat geen maand voorbij zonder een nieuwe hoogtechnologische ontwikkeling. Bovendien vragen technologische veranderingen om goed opgeleide, bekwame ingenieurs die van aanpakken weten: ingenieurs die technische knowhow hebben, die kritisch en zelfstandig en flexibel zijn en ingenieurs die technische problemen in kaart kunnen brengen en ontleden, die op zoek gaan naar de beste oplossing.
Tijdens de masteropleiding in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT ligt de nadruk onder meer op elektronische technologie, analoge en digitale schakelingen en systemen, elektronische ICT-ontwerpmethodieken, meettechnieken... Je masterproef is een technologisch project dat voortvloeit uit je stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

Wil jij meehelpen aan de ontwikkeling van radiotherapie, nucleaire geneeskunde en radiologie, aan innovaties binnen duurzame milieuzorg of aan de ontwikkeling van meettechnologieën voor het opsporen van radioactiviteit en controles van industriële installaties? Dan is nucleaire technologie iets voor jou!

Milieutechnologie dient om problemen rond (radioactief) afval, verontreinigde terreinen en de verspreiding van vervuilende stoffen naar de omgeving aan te pakken. Radioactiviteit is van nature in grondstoffen aanwezig en kan doorheen industriële processen hogere concentraties bereiken in afvalstromen. Bij veilig hergebruik van deze afvalstromen moeten ingenieurs rekening houden met zowel chemische als radiologische aspecten. In de medisch nucleaire sector werken ingenieurs aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor kankerbestrijding. Als stralingsdeskundige zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteits- en veiligheidscontrole voor patiënt en werknemer. De ontwikkeling van nieuwe generaties (veilige) kerncentrales, kernfusiereactoren en deeltjesversnellers leidt tot wetenschappelijke vooruitgang en grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.


Flyer (.pdf)


Master in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

In elke sector wordt elk bedrijf wel geconfronteerd met de vraag hoe producten het best te verpakken, beschermen en transporteren. Deze masteropleiding focust dan ook op het brede gamma van verpakkingsmaterialen en op de onderzoeksmethoden om de eigenschappen van deze materialen te meten en optimaliseren. Daarnaast is er aandacht voor automatisering en productietechnieken in de voedings-, farmaceutische, chemische en logistieke sector. Een verpakkingsingenieur denkt zowel nationaal als internationaal en maakt hierbij gretig gebruik van zijn logistieke kennis en van zijn inzichten in diverse milieuaspecten. Omdat de verpakking fungeert als eerste contact met de consument, vormt ook design een belangrijke pijler van de opleiding. Via diverse stages, bedrijfs- en beursbezoeken en contacten met het VerpakkingsCentrum, proef je ook van het werkveld, waar je de theorie meteen kunt toetsen aan de praktijk.


Flyer (.pdf)