menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROCEDURE LAY-OUT EN PRINTEN DOCTORAATSPROEFSCHRIFT/UITNODIGINGEN/AANKONDIGINGEN

BELANGRIJK: Start met deze procedure minstens 5 weken voordat je je definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden!

1. Het lettertype van het proefschrift is Verdana 9pt. Meer informatie over de lay-out kan je terugvinden in ‘Tekstblok-formaat’.

2. Je dient, 15 werkdagen voor het drukken van de proefdruk, het document Koninklijke Bibliotheek Albert I te bezorgen aan Patrick Carmans. Je krijgt dan een uniek depotnummer toegekend, dat je later moet invullen op het document ‘gegevens doctoraat’ (zie punt 3 hieronder).
Patrick Carmans zal 3 exemplaren van je doctoraatsproefschrift bijhouden. Eén hiervan wordt bezorgd aan de UHasselt bibliotheek en twee exemplaren worden voorzien voor de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (hou hier rekening mee bij het bepalen van de oplage!)

3. Voor de kaft, binnenpagina, uitnodiging en aankondiging van je doctoraat, dien je het aanvraagformulier correct in te vullen en door te sturen naar phd@uhasselt.be (onderwerp: Aanvraagformulier COVER doctoraatsthesis). Gelieve dit minstens 10 werkdagen voordat je het proefschrift in proefdruk wil laten gaan in orde te brengen.
Uitsluitend voor de doctoraten in de Audiovisuele en Beeldende Kunst en Architectuur kan er een foto of een tekening op de cover ingevoegd worden. De layout dienst kan je hierover meer informatie geven.

4. Printen van de doctoraatsthesis: Het proefschrift wordt altijd recto-verso afgedrukt. Gelieve erop te letten dat alle hoofdstukken beginnen op oneven pagina’s.  Wij voegen enkel de titelpagina toe aan het document. De overige paginaschikking en layout valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Proefdruk:  Je kan een proefdruk aanvragen minstens 8 werkdagen voor je jouw definitieve thesis dient te versturen naar de juryleden. Meer informatie over het printen van je proefdruk, vind je onder het punt ‘Hoe kan ik mijn proefschrift laten afdrukken’. Indien de upload voormiddag gebeurt (voor 10u00), kan je de proefdruk de dag nadien afhalen bij XOD. Zowel kaft als inhoud worden losbladig aangeleverd. Indien er niets veranderd dient te worden aan het proefschrift, kan je dit via mail laten weten aan Patrick Carmans. Je vermeldt hierbij hoeveel exemplaren van het definitieve proefschrift je wil laten drukken.
Definitieve druk: Het drukken van jouw definitieve thesis neemt 5 werkdagen in beslag. Gelieve dus uiterlijk 5 werkdagen voor je jouw definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden, je definitieve proefschrift up te loaden in het systeem. Het is aangeraden om reeds eerder een test uit te voeren, zodat je niet op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.

5. Binnenwerk doctoraat: Zwart-wit of kleur?
 
Optie 1: U wilt het binnenwerk van uw doctoraat volledig in zwart-wit laten drukken.
Het volledige binnenwerk van uw doctoraat wordt in zwart-wit afgedrukt, ook al zijn er figuren, tekst of andere onderdelen die volgens uw PDF-bestand in kleur staan. De prijs voor het binnenwerk wordt dan aan de zwart-witprijs geteld.
 
Optie 2: U wilt het binnenwerk van uw doctoraat volledig in kleur laten drukken.
Het volledige binnenwerk van uw doctoraat wordt in kleur afgedrukt. Onze kleurenkopiemachine maakt een onderscheid tussen de pagina’s die kleur/grijswaarden bevatten en de pagina’s die enkel zwart bevatten. U hoeft niet meer zelf uit te pluizen welke pagina’s kleur bevatten en welke niet. De prijs wordt dan berekend op basis van het aantal kleuren- en zwart-witpagina’s.
 
Let wel: De kleurenkopiemachine maakt een zeer gedetailleerd een onderscheid tussen kleur en zwart-wit. Wat voor u met het blote oog zwart lijkt, kan dus een samenstelling zijn van de 4 CMYK-printkleuren en heeft als voordeel dat de afdrukkwaliteit veel beter is, maar als nadeel dat de prijs hoger ligt. Daarom vragen wij om er goed op te letten dat u uw lettertype, figuren, tabellen, etc., bij de opmaak van uw doctoraat in zwart-wit zet.

Hoe kan ik mijn proefschrift laten drukken (zowel voor proefdruk als voor de definitieve druk)?

Momenteel wordt de procedure voor de druk van doctoraten herschreven. Half augustus 2017 wordt de nieuwe procedure hier bekendgemaakt. Indien je daarvoor al aan de slag wenst te gaan met het drukken van je proefschrift, gelieve patrick.carmans@uhasselt.be hiervoor te contacteren.