menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROCEDURE LAY-OUT EN PRINTEN DOCTORAATSPROEFSCHRIFT/UITNODIGINGEN/AANKONDIGINGEN

BELANGRIJK: Start met deze procedure minstens 5 weken voordat je je definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden!

1. Het lettertype van het proefschrift is Verdana 9pt. Meer informatie over de lay-out kan je terugvinden in ‘Tekstblok-formaat’.

2. Je dient, 15 werkdagen voor het drukken van de proefdruk, het document Koninklijke Bibliotheek Albert I te bezorgen aan Patrick Carmans. Je krijgt dan een uniek depotnummer toegekend, dat je later moet invullen op het document ‘gegevens doctoraat’ (zie punt 3 hieronder).
Patrick Carmans zal 3 exemplaren van je doctoraatsproefschrift bijhouden. Eén hiervan wordt bezorgd aan de UHasselt bibliotheek en twee exemplaren worden voorzien voor de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (hou hier rekening mee bij het bepalen van de oplage!)

3. Voor de kaft, binnenpagina, uitnodiging en aankondiging van je doctoraat, dien je het aanvraagformulier correct in te vullen en door te sturen naar phd@uhasselt.be (onderwerp: Aanvraagformulier COVER doctoraatsthesis). Gelieve dit minstens 10 werkdagen voordat je het proefschrift in proefdruk wil laten gaan in orde te brengen.
Uitsluitend voor de doctoraten in de Audiovisuele en Beeldende Kunst en Architectuur kan er een foto of een tekening op de cover ingevoegd worden. De layout dienst kan je hierover meer informatie geven.

4. Printen van de doctoraatsthesis: Het proefschrift wordt altijd recto-verso afgedrukt. Gelieve erop te letten dat alle hoofdstukken beginnen op oneven pagina’s.  Wij voegen enkel de titelpagina toe aan het document. De overige paginaschikking en layout valt onder jouw verantwoordelijkheid.

Proefdruk:  Je kan een proefdruk aanvragen minstens 8 werkdagen voor je jouw definitieve thesis dient te versturen naar de juryleden. Meer informatie over het printen van je proefdruk, vind je onder het punt ‘Hoe kan ik mijn proefschrift laten afdrukken’. Indien de upload voormiddag gebeurt (voor 10u00), kan je de proefdruk de dag nadien afhalen bij XOD. Zowel kaft als inhoud worden losbladig aangeleverd. Indien er niets veranderd dient te worden aan het proefschrift, kan je dit via mail laten weten aan Patrick Carmans. Je vermeldt hierbij hoeveel exemplaren van het definitieve proefschrift je wil laten drukken.
Definitieve druk: Het drukken van jouw definitieve thesis neemt 5 werkdagen in beslag. Gelieve dus uiterlijk 5 werkdagen voor je jouw definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden, je definitieve proefschrift up te loaden in het systeem. Het is aangeraden om reeds eerder een test uit te voeren, zodat je niet op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.

5. Binnenwerk doctoraat: Zwart-wit of kleur?
 
Optie 1: U wilt het binnenwerk van uw doctoraat volledig in zwart-wit laten drukken.
Het volledige binnenwerk van uw doctoraat wordt in zwart-wit afgedrukt, ook al zijn er figuren, tekst of andere onderdelen die volgens uw PDF-bestand in kleur staan. De prijs voor het binnenwerk wordt dan aan de zwart-witprijs geteld.
 
Optie 2: U wilt het binnenwerk van uw doctoraat volledig in kleur laten drukken.
Het volledige binnenwerk van uw doctoraat wordt in kleur afgedrukt. Onze kleurenkopiemachine maakt een onderscheid tussen de pagina’s die kleur/grijswaarden bevatten en de pagina’s die enkel zwart bevatten. U hoeft niet meer zelf uit te pluizen welke pagina’s kleur bevatten en welke niet. De prijs wordt dan berekend op basis van het aantal kleuren- en zwart-witpagina’s.
 
Let wel: De kleurenkopiemachine maakt een zeer gedetailleerd een onderscheid tussen kleur en zwart-wit. Wat voor u met het blote oog zwart lijkt, kan dus een samenstelling zijn van de 4 CMYK-printkleuren en heeft als voordeel dat de afdrukkwaliteit veel beter is, maar als nadeel dat de prijs hoger ligt. Daarom vragen wij om er goed op te letten dat u uw lettertype, figuren, tabellen, etc., bij de opmaak van uw doctoraat in zwart-wit zet.

Hoe kan ik mijn proefschrift laten drukken (zowel voor proefdruk als voor de definitieve druk)?
Het proefschrift kan op 2 verschillende manieren aangeleverd worden maar gebeurt steeds via Web submission.

1. Aanlevering via een eigen applicatie (vb. Word, Excel,…)
Open het proefschrift in je eigen applicatie (Word, Excel,…). Klik optie ‘Print’ in de applicatie (Word, Excel,..) en selecteer de printer ‘Oce PRISMAaccess Web driver’ en klik ‘OK’. Indien deze printer niet aanwezig is, kan je de ‘Oce PRISMAaccess Web driver’ zelf installeren op je werkplek. Dit kan enkel wanneer je op het netwerk van de campus werkt. Onder ‘installatieprocedure’  vind je de procedure terug voor het installeren van de web driver.
Als de installatie is gebeurd, kan je vervolgens zeer eenvoudig opdrachten naar onze printfaciliteiten versturen.
Hoe?
- Klik vanuit uw applicatie (Word, Excel,…) op bestand --> print.
- Er verschijnt een printscherm. Kies in het scherm bij de printers ‘Oce PRISMAaccess Web driver’, doe verder niets, vul ook geen aantal in. Indien het document afwijkt van het A4 formaat, moet je eerst de pagina-instellingen aanpassen.
- Klik dan op ‘ok’.
- Je PC maakt via het internet verbinding met onze printfaciliteiten. Vervolgens dien je in te loggen via je lucp-nummer en wachtwoord. Er verschijnt een orderformulier. Vul de bon in (let wel op de verplichte velden) en klik op ‘verzenden’. Een voorbeeld van wat je waar moet invullen, vind je hier terug. De elementen in het vetgedrukt moeten ingevuld worden. Hoeveel exemplaren gedrukt moeten worden, bespreek je met je promotor. Let op, 4 exemplaren moeten voorzien worden, enerzijds voor de UHasselt bibliotheek (2) en anderzijds voor de Koninklijke bibliotheek in Brussel (2). Je ontvangt een bevestigingsmail van Patrick Carmans als hij alles goed ontvangen heeft.
- Onder de tab ‘orders’ kan je de status van je opdracht volgen, een afdrukvoorbeeld zien,…
- De levering van het proefschrift kan afgehaald worden in de campusboekhandel na 5 werkdagen. Je ontvangt een e-mail van Patrick Carmans wanneer de proefschriften zijn toegekomen in de campusboekhandel.

2. Zelf aangemaakte PDFs uploaden via OcePRISMAaccess Web Driver
Zelf een PDF aanmaken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:
- De software kan via de Adobe site aangeschaft worden (Acrobat full version = betaalbare software). Meer informatie over hoe je een PDF kan aanmaken, vind je  hier terug.
- De CutePDF software kan gebruikt worden. Deze kan gratis gedownload worden via http://www.cutepdf.com/products/CutePDF/writer.asp. Om documenten in PDF te kunnen bewerken dient bijkomende CutePDF Writer Companion geïnstalleerd te worden. (Hierbij kunnen documenten samengevoegd worden of kunnen er pagina’s verwijderd worden). Meer informatie over hoe je een PDF kan aanmaken, vind je hier terug.
- De primopdf software kan gebruikt worden. Deze kan je gratis gedownloaden via http://www.primopdf.com/. Meer informatie over hoe je een PDF kan aanmaken, vindt je hier terug.

Indien de PDF klaar is, doorloop je de volgende stappen: Open de volgende link in internet explorer: http://uh-prism.uhasselt.be/Printroom/ServicesAndOrders.aspx
- Het is mogelijk dat je de eerste maal nog moet inloggen. Meer informatie over hoe u kan inloggen kan u hier terugvinden.
- Klik op ‘Client’
- Klik op het eerste icoontje onder ‘Originals’
- Klik op ‘Choose file’
- Selecteer het PDF bestand dat u wilt laten afdrukken.
- Uw attachment is volledig als er een ‘v’ staat aangevinkt.
- Scroll naar beneden en vul de orderbon in (let wel op de verplichte velden) en klik op ‘verzenden’. Een voorbeeld van wat je waar moet invullen, vind je hier terug. De elementen in het vetgedrukt moeten ingevuld worden. Hoeveel exemplaren gedrukt moeten worden, dien je te bespreken met je promotor.Let op, 3 exemplaren moeten voorzien worden voor enerzijds de UHasselt bibliotheek (1) en anderzijds de Koninklijke bibliotheek in Brussel (2). Je ontvangt een e-mail van Patrick Carmans wanneer hij jouw aanvraag tot het printen van het proefschrift goed ontvangen heeft. 
- Onder de tab ‘orders’ kan je de status van je opdracht volgen, een afdrukvoorbeeld zien,…
- De levering van het proefschrift kan je afhalen in de Campusboekhandel na 5 werkdagen. Je ontvangt een e-mail van Patrick Carmans wanneer jouw proefschriften zijn toegekomen in de campusboekhandel.

3. In uitzonderlijke gevallen en mits aanvraag bij Patrick Carmans is het mogelijk om de PDF van je doctoraatsproefschrift aan te leveren via een andere informatiedrager zoals email, usb-stick. Neem hiervoor contact op met Patrick Carmans,.