menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MEDEWERKERS UHASSELT SEEAcademisch verantwoordelijken UHasselt SEE

 

     

dr. Katelijn Quartier  

Katelijn Quartier is een postdoctoraal onderzoeker en docente retail design (theorie en praktijk) aan de opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. Haar doctoraat dat zij in november 2011 verdedigde, onderzoekt de invloed van verlichting op de perceptie van de sfeer, de beleving van de ruimte (emoties) en het gedrag van consumenten in winkelruimtes. Zij heeft haar werk op diverse internationale conferenties gepresenteerd. Naast haar aanstelling aan de UHasselt is zij eveneens zaakvoerder van Retailology, een retail design consultancy bureau.

Advanced Retail Design

prof. dr. Sigrid Vandemaele 

Sigrid Vandemaele is professor aan Universiteit Hasselt. Ze doceert de opleidingsonderdelen Corporate Finance, International Financial Management, Advanced Accounting Analysis en Financial Derivatives in de bachelor en masterprogramma's. Daarnaast geeft ze ook les in de OpenBordersMBA. Haar onderzoek situeert zich in finance, corporate valuation, initial public offerings, firm financial policies (capital structure, dividend policy) en financing constraints.

Bedrijfskunde

dr. Tom Kuppens 

Tom Kuppens is handelsingenieur en doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Hasselt, 2012). Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Milieueconomie en het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt. Hij doceert micro-economie en geschiedenis van het economisch denken. Zijn onderzoeksexpertise ligt in de ontwikkeling van een methodologisch kader en modellen voor techno-economische analyse van clean technologies zoals pyrolyse van biomassa, biocharproductie, afvang en hergebruik van CO2 en H2, innovatie en recyclage in de matrassensector.

Cleantech Management

prof. dr. Piet Pauwels  

Piet Pauwels is hoogleraar internationale en industriële marketing. Hij is Decaan van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Hij doceerde aan de Universiteit Maastricht en de Vlerick Leuven Gent Management School en was gastdocent op universiteiten in de VS, Nederland, Duitsland, België en het VK. Piet zetelt sinds verschillende jaren in de Jury van de Leeuw van de Export (FIT) en was lid van het expertenpanel SALK. Piet leidde en begeleidde meer dan 200 marketingstudies voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Hij is tevens academisch directeur van Universiteit Hasselt School of Expert Education en is ook verantwoordelijk voor de programma's OpenBordersMBA, OndernemersUniversiteit en IMEX.

Advanced Retail Design | IMEX | OpenBordersMBA | OndernemersUniversiteit

prof. dr. Roos Peeters 

Na 12 jaar postdoctoraal onderzoek aan KU Leuven startte Roos Peeters in 1998 als onderzoeker aan het Departement Industriële Wetenschappen en Technologie (IWT) in XIOS Hogeschool Limburg met als hoofdopdracht de concretisatie van het EFRO-projectvoorstel VerpakkingsCentrum. Het VerpakkingsCentrum groeide uit tot een onafhankelijk dienstverlenend testcentrum, in 2006 werd zij algemeen coördinator van deze onderzoeksgroep. Sinds 1998 is zij verbonden met de opleiding bachelor en master industriële wetenschappen Verpakkingstechnologie. Op 1/10/2009 werd zij Departementshoofd van het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen in XIOS. Naast haar onderzoek en onderwijs als hoogleraar, heeft zij ook een beleidsfunctie in de intense samenwerking tussen UHasselt en KU Leuven bij het gezamenlijk inrichten van de opleidingen industriële wetenschappen. Samen met Decaan Prof. D'Olieslaeger neemt zij, als vice-decaan van de Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van UH, deel aan de Beleidscommissie van het interuniversitaire postgraduaat 'Innoverend ondernemen voor de ingenieur'. 

Innoverend ondernemen voor ingenieurs

prof. dr. Patrizia Zanoni  

Patrizia Zanoni is directeur van het onderzoeksinstituut SEIN, Identity, Diversity & Inequality Research, van de Universiteit Hasselt. Ze is tevens docent aan KU Leuven.  Ze behaalde een masterdiploma Social and Cultural Anthropology aan KU Leuven en doctoreerde vervolgens in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan KU Leuven. Haar onderwijs- en onderzoeksopdrachten situeren zich vooral in diversiteit (gender, ethnicity, disability, age, class).

SOFIA | netwerk voor vrouwelijke ondernemers & managers

prof. dr. Dirk Franco 

Dirk Franco is doctor in de scheikunde. Hij heeft zijn kandidaturen gedaan aan het toenmalige LUC, zijn licenties aan de VUB. Hij was algemeen coördinator van het VerpakkingsCentrum en vervolgens algemeen directeur van de XIOS Hogeschool Limburg. Momenteel is Dirk academisch verantwoordelijke van het postgraduaat Milieucoördinator niveau A, gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en Beleidsadviseur aan de PXL.  

Milieucoördinator niveau A

prof. dr. Dominique Vandijck  

Dominique Vandijck is professor Zorginnovatie & Gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde & levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek richt zich op zorginnovatieve topics, hoofdzakelijk vanuit een kwaliteit- en gezondheidseconomisch perspectief, en richt zich sterk op beleidsthema’s in de zorg. Hij is tevens een veel gevraagd expert in diverse raden en commissies. Professor Dominique Vandijck behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen (UGent). Zijn achtergrond omvat ondermeer nog een bachelor verpleegkunde (KdH), een master medisch-sociale wetenschappen (beleidsmanagement van zorginstellingen), biostatistiek (beide UGent) en een master in service & healthcare management (Vlerick Leuven Business School).

Patient Safety

mevr. Marina Vaes 

Marina Vaes is Master in Klinische Psychologie en Master in Familiale en Seksuologische Wetenschappen van opleiding. Zij is academisch verantwoordelijke van het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen en lector aan de Universiteit Hasselt. Zij doceert aan economiestudenten ondermeer Algemene Psychologie, Jeugdpsychologie, Consumentengedrag en Communicatie. Ze is academisch verantwoordelijke en docente in het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen.

Relatie- en Communicatiewetenschappen

prof. dr. Wouter Schroeyers 

Wouter Schroeyers is voorzitter van de examencommissie master industriële wetenschappen: nucleaire technologie. Hij is onderzoeker bij NuTec (Nucleair Technisch Centrum) van UHasselt en academisch verantwoordelijke van de opleiding Stralingsbescherming en Stralingsdeskundige.

Stralingsbescherming | Stralingsdeskundige

dr. Stijn Daniels 

Stijn Daniels is handels- en bedrijfseconomisch ingenieur (KULeuven) en doctor in de Mobiliteitswetenschappen (UHasselt). Hij is docent en FWO-postdoctoraal onderzoeker aan UHasselt - Instituut voor Mobiliteit. Hij is tevens promotor-coördinator van het Steunpunt Verkeersveiligheid, een interuniversitair samenwerkingsverband dat in opdracht van de Vlaamse overheid wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar verkeersveiligheid. Hij verzorgt onderwijsopdrachten in de Bachelor en Masteropleidingen Mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt en aan de KULeuven, faculteit Ingenieurswetenschappen.

Verkeersveiligheidsauditor

     


Opleidingsmanagers UHasselt SEE

 

     

Marleen Cupers

T 011 26 86 66
E marleen.cupers@uhasselt.be

Bedrijfskunde | CIGO | Cleantech Management

Jothi Blontrock

T 011 26 86 33
E jothi.blontrock@uhasselt.be

Advanced Retail Design | OndernemersUniversiteit |
OpenBordersMBA | Patient Safety |
Relatie- en Communicatiewetenschappen

Karine Evers

T 011 29 21 33
E karine.evers@uhasselt.be

Innoverend ondernemen voor ingenieurs

Marleen Missotten

T 011 26 85 02
E marleen.missotten@uhasselt.be

Leerstoel Medische Ethiek

Viviane Mebis

T 011 26 82 04
E viviane.mebis@uhasselt.be

Milieucoördinator niveau A

 

Eline Laffut

T 011 26 86 97
E eline.laffut@uhasselt.be

SOFIA | netwerk voor vrouwelijke ondernemers & managers

 

Faculteit Rechten

T 011 26 87 67
E Rechten@uhasselt.be

Studiedagen faculteit Rechten

 

Faculteit Verkeerskunde

Verkeersveiligheidsauditor