menu

Campusleven


Studentenleven

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDENTENJOBS

Studentenjobs op de campus

Wil je een centje bijverdienen? De UHasselt biedt het hele jaar door verschillende studentenjobs binnen de instelling aan. Registreer je dus zeker tijdig, via je digitaal studentendossier, als je hiervoor belangstelling hebt. Je ontvangt dan regelmatig, via e-mail, jobaanbiedingen. Heb jij een statuut van beursstudent? Dan proberen we jou voorrang te geven om je zo een extra financieel duwtje in de rug te geven. Studenten mogen per kalenderjaar 475 uren onder het jobstudentstatuut werken, vrij te verdelen onder het jaar en verschillende werknemers. Zo betaal je slechts een minimum aan RSZ. 

Waar mogelijk kunnen ook buitenlandse studenten ingeschakeld worden voor een studentenjob aan de UHasselt. Niet-EER-studenten die in België willen werken, moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart. Tijdens de schoolvakanties valt deze verplichting van een arbeidskaart weg. Buitenlandse studenten uit EER-landen of uit Zwitserland hebben dezelfde rechten en verplichtingen al Belgische studenten. Voor meer informatie over het aanvragen van een arbeidskaart, kijk hier of ga langs op het gemeente- of stadhuis waar je verblijft.


Jobstudentensysteem JOS

De JOS databank bevat jobs voor studenten, ongeacht de plek waar je woont of studeert. Surf naar de webstek van JOS (via het studentendossier!)

JOS bestaat uit 2 gedeelten: een infogedeelte: meer info over je rechten en plichten als jobstudent vind je onder de knoppen "Info studentenarbeid" en "Modelcontract";  en de databank die je toegang geeft tot de studentenjobs en vind je onder de knop "Vind een job".


Externe studentenjobs

Aan de valven worden vacatures voor studentenjobs uitgehangen die door bedrijven of organisaties worden ingediend.

Meer info: studentenjobs@uhasselt.be  – 011 26 81 72