menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REVALIDATIE

Program Management Team

Bert Op ’t Eijnde, Peter Feys, Raf Meesen, Marleen Vanvuchelen, Annick Timmermans, Dominique Hansen en Monique Van Erum.

Coördinator: Monique Van erum & Bert Op 't Eijnde

 

 

 

 

 

Algemeen

Het Rehabilitation Research Center maakt deel uit van het onderzoeksinstituut BIOMED. De onderzoeksgroep Reval voert onderzoek uit binnen vier  subdomeinen van de revalidatiewetenschappen met name:

• Neurologische revalidatie
• Revalidatie van cardiorespiratoire en inwendige aandoeningen
• Musculoskeletale revalidatie
• Pediatrische revalidatie

De focus van het onderzoek bevindt zich in de revalidatie van neurodegeneratieve aandoeningen die zowel vanuit een fundamentele als vanuit een meer klinische en toegepaste invalshoek benaderd wordt. Daarnaast wordt sterk ingezet op het gebruik van assistieve technologie binnen verschillende revalidatiestrategieën.