menu

Research


Research

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROCEDURE

 

As a doctoral student you have to go through a number of administrative procedures during your studies. More information can be found in the doctoral regulations.
A summary is given below of the steps you have to take every year.

Do you need practical information about the procedure?
For more information, contact the Research Coordination Office.

Do you need practical information about registering?
For more information, contact the Student Administration Office.


 

Stap 1 Chose a subject and a promoter
Stap 2 Ensure your PhD is financed. More information about statutes and financing possibilities for PhD candidates is available here.
Stap 3 Register as a PhD candidate. In order to do so, you first need to pre register and subsequently sign up with Student Administration at Hasselt Campus. At your first registration, you will need to pay your tuition fee. Student Administration will provide you with an transfer order for this.
Stap 4 At Hasselt University all PhD students also belong to a doctoral school. This doctoral school is responsible for the organisation of activities in the framework of the PhD students. More information about these doctoral schools is available here.
Stap 5 Draft a doctoral file, in consultation with your promoter, within 3 months of your first registration as a PhD student (within 6 months if you have an assistant mandate of 3x2 years). The submission and approval of the doctoral file is done via an electronic application. You will have to log on with your student ID and student password.
Stap 6 At the end of year 1 you will meet with your PhD commission to discuss the progress of your PhD.
Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Deze herinschrijving is gratis.
Stap 2 Maak ongeveer 1,5 jaar na je eerste aanstelling als doctoraatsstudent een voortgangsrapport op ten behoeve van de doctoraatscommissie. Het tijdstip waarop dit ingediend moet worden en de inhoud van het voortgangsrapport is afhankelijk van de manier waarop je gefinancierd wordt (UHasselt  doctoraatsbursaal, FWO, IWT,…).
Stap 3 Kom samen met je doctoraatscommissie om je onderzoek en voortgang te bespreken.
Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Je dient hiervoor niet te betalen.
Stap 2 Kom samen met je doctoraatscommissie om je onderzoek en voortgang te bespreken
Stap 1 Schrijf je opnieuw in als doctoraatsstudent. Je ontvangt hiervoor een e-mail van de studentenadministratie op je studenten e-mail account. Je dient hiervoor niet te betalen bij de herinschrijving. Je zal door de studentenadministratie gecontacteerd worden voor je verdediging om je inschrijvingsgeld te betalen.
Stap 2

Voorbereiding van de doctoraatsverdediging (o.a. procedure binnen de faculteit mbt goedkeuring doctoraatsjury, nalezen doctoraatsproefschrift door doctoraatscommissie, uitnodiging juryleden,…) Neem hiervoor tijdig (ongeveer 6 maanden vooraleer je plant te verdedigen) contact op met:

- Doctorandi faculteit Architectuur en Kunsten: Jan Vanrie (Onderzoeksgroep ArcK) of Bert Willems (Onderzoeksgroep MAD). Indien jullie om inhoudelijke redenen wensen af te wijken van de procedure die beschreven wordt m.b.t. layout en printen (zie stap 4), gelieve minstens 3 maanden voor de verdediging contact op te nemen met de hierboven vermelde personen.
- Doctorandi faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen: Laurien Stuvers
- Doctorandi faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen: Véronique Pousset
- Doctorandi faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: Véronique Vrancken
- Doctorandi faculteit Rechten: Ingrid Vrancken
- Doctorandi faculteit Wetenschappen: Viviane Mebis
- Doctorandi School voor Mobiliteitswetenschappen: Kristel Hertogs

Stap 3 Gelieve zes weken voor de geplande verdedigingsdatum de studentenadministratie op de hoogte te brengen van je plannen om te verdedigen (Danny.smets@uhasselt.be)
Stap 4 Printen doctoraatsproefschrift/uitnodigingen/aankondigingen: Start met deze procedure minstens 5 weken voordat je jouw definitieve proefschrift dient te versturen naar de juryleden.