menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOELATINGSVOORWAARDEN

Rechtstreeks:

  • Bachelor of Science in handelswetenschappen
  • Bachelor of Science handelsingenieur
  • Bachelor of Science in de TEW: handelsingenieur
  • Bachelor of Science in de TEW: handelsingenieur in de¬†beleidsinformatica
  • Bachelor of Business Administration
  • Master of Science in de TEW
  • Master of Business Economics

Na een schakelprogramma (start in 2017-2018):

Heb je een diploma professionele bachelor (PBA) of een bachelordiploma van een (buitenlandse) hogeschool en wil je een academisch masterdiploma behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau van de masteropleiding te brengen. Het schakelprogramma naar de master handelswetenschappen is toegankelijk voor PBA uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of voor PBA in het onderwijs: secundair onderwijs (met onderwijsvakken wiskunde en economie). Voor deze studenten dienen een schakelprogramma van 60 of 63 SP, afhankelijk van de vooropleiding, te volgen. Het programma bevat 39 SP gemeenschappelijk voor alle studenten en 21 (of 24) SP afhankelijk van het reeds behaalde diploma.

Organisatie: Het schakelprogramma omvat 60 (of 63) studiepunten en kan je in 1 academiejaar afronden. Je volgt opleidingsonderdelen van zowel 1e, 2e als 3e bachelor handelswetenschappen en sluit voor de hoorcolleges aan bij de reguliere bachelorstudenten. De werkzittingen worden in een aparte groepen voor studenten uit het schakelprogramma aangeboden.