menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDEREN EN WERKEN

Combineer je jouw studies met een halftijdse of voltijdse job in dienstverband?

De UHasselt kan jou helpen de pittige combinatie van studie en werk haalbaar te maken. We bieden jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Aarzel dus niet om je aan te melden.
In een persoonlijk gesprek met de studieloopbaanbegeleider kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht, en bekijken we wat we voor jou kunnen doen.


Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studieplanning)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als je werk (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, groepswerken vervangen door individuele opdrachten, ...)

Wie komt in aanmerking?

Er zijn verschillende opties voor studenten die werken en studeren (willen) combineren:

 • Registratie als werkende student
  Je kan je registreren als werkende student indien je tewerkgesteld bent in dienstverband voor ten minste 72 uren per maand of de helft van een voltijdse opdracht.

  Opgelet! Niet van toepassing voor voor jobstudenten (vb. beperkt weekendwerk), studenten die een postgraduaat volgen, doctoraatsstudenten en gepensioneerden.

  Je kan je ook registreren als werkende student als je op dit ogenblik actief op zoek bent naar een job (uitkeringsgerechtigde werkzoekende).

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier indienen bij de studiebegeleider van je opleiding.

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de studieloopbaanbegeleider.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van het statuut:

STAP 1: AANMELDING
In je elektronisch studentendossier onder de knoppen 'studiebegeleiding' - 'formulieren' vind je een aanmeldingsformulier terug. Je vult dit document in, ondertekent het en bezorgt het aan de studiebegeleider. Je kan dit rechtstreeks doen, via het onthaal of via de studentenbalie op campus Diepenbeek (gebouw D) of campus Hasselt (Oude Gevangenis).

Ben je nog niet ingeschreven?
Geen nood! Surf dan naar www.uhasselt.be/extrafaciliteiten voor het aanmeldingsformulier.


STAP 2: ATTESTERING
Verzamel de nodige documenten/attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie).
De dienst Studieadvies- en begeleiding gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet.

Tip: Goed begonnen is half gewonnen: We raden je aan om de nodige documenten/attesten meteen samen met je aanmeldingsformulier (zie stap 1) in te dienen, of mee te nemen naar het gesprek (zie stap 3).


STAP 3: GESPREK
De studieloopbaanbegeleider nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je job en je studies, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 4: GOEDKEURING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Kopies van de documenten en attesten, vereist voor het toekennen van het statuut, worden door de betrokken studiebegeleider bewaard. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als werkende student moet je jaarlijks je aanvraag hernieuwen. De studiebegeleider herinnert je hieraan via e-mail bij het begin van ieder academiejaar.


STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Documenten/attesten

Om je te registreren als werkende student, moet je de volgende documenten/attesten verzamelen en indienen bij je studiebegeleider.

 • Werkende student
  Je moet een attest kunnen voorleggen dat:
  - recent van aard is (maximaal 2 maanden oud),
  én
  - overeenkomt met je huidige situatie,
  én
  - aantoont dat je tewerkgesteld bent in dienstverband voor ten minste 72 uren per maand of de helft van een voltijdse opdracht (vb. verklaring van werkgever, loonbrief)

 • Student met een werkloosheidsuitkering
  Je moet een attest kunnen voorleggen dat:
  - recent van aard is (maximaal 2 maanden oud),
  én
  - overeenkomt met je huidige situatie (bv. attest van RVA)

 • Zelfstandige student
  Je moet een attest kunnen voorleggen dat:
  - recent van aard is (maximaal 2 maanden oud),
  én
  - overeenkomt met je huidige situatie (bv. loonbrief, attest van de uitbetalingsinstelling bij werkloosheid)


Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over je registratie als werkende student of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleider.

Heb je vragen over hoe je in je studietraject het evenwicht kan bewaren tussen werken en studeren?
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider.