menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAATSFONDS IN SAMENWERKING MET ULG

Wat?
Dit programma staat in voor de financiering van doctoraatsstudenten die hun doctoraat willen voorbereiden in samenwerking met de universiteit van Luik. Beide universiteiten, UHasselt en ULg,  voorzien middelen om twee doctoraatsbeurzen te cofinancieren die leiden tot een gezamenlijk doctoraatsdiploma (2 aparte certificaten). De UHasselt voorziet binnen het BOF-programma Doctoraatsfonds – Reservemandaten financiering voor deze persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit voor samenwerking met de Universiteit van Luik.  De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar en kunnen verlengd worden met een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.

Jaarlijks worden twee domeinen vastgelegd waarbinnen doctoraten ingediend kunnen worden.

  • 2016: Rechten en Economie / Toegepaste economische wetenschappen
  • 2017: (Interieur) Architectuur en Interdisciplinair onderzoek binnen bio(medische) wetenschappen
  • 2018 en 2019: nog te bepalen

Wie?
Alle kandidaat-doctorandi (ongeacht leeftijd en nationaliteit) die een doctoraat binnen het vastgelegde domein willen voorbereiden in samenwerking met de Universiteit van Luik komen in aanmerking.

Aanvragen?
Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier door de kandidaat-doctorandus samen met een promotor verbonden aan de UHasselt, conform het doctoraatsreglement, én een promotor verbonden aan de ULg . Aanvragen dienen gelijktijdig ingediend te worden bij zowel de UHasselt (BOF@uhasselt.be) als bij ULg (ARD@ulg.ac.be). Beide promotoren dienen hun CV bij de aanvraag te voegen.

Deadline?

  • 1 april 2016 – 17u00
  • april  –  mei 2016: bespreking in de Onderzoeksraden van UHasselt en ULg
  • 1 juni 2016: bekendmaking van de selectie

Meer informatie?