menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FWO-PROGRAMMA'S

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is het bekendste Vlaamse agentschap voor de financiering van fundamenteel onderzoek. Het FWO heeft verschillende beschikbare programma’s ter financiering van beloftevolle onderzoekers, onderzoeksprojecten, internationale mobiliteit, samenwerkingsverbanden. Alle wetenschappelijke disciplines komen daarbij in aanmerking. De toekenning van middelen gebeurt telkens op basis van een interuniversitaire competitie.

FWO-programma Deadline
Predoctorale mandaten 1 februari 2016
Postdoctorale mandaten 1 februari 2016
 
Onderzoeksprojecten 1 april 2016
Krediet aan navorser 1 april 2016
Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit 11 april 2016
Projecten strategisch basisonderzoek 23 mei 2016
Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek 15 september 2016
Odysseusprogramma  
Krediet kort verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet lang verblijf buitenland 3 maanden op voorhand
Krediet deelname congres buitenland 3 maanden op voorhand 
Krediet deelname workshop/cursus buitenland 3 maanden op voorhand
Pegasus fellowships (uitgaand & inkomend) 1 februari 2016
1 oktober 2016
Wetenschappelijke opdracht (Sabbatical Leave)

1 april
1 oktober