menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAATSBEURZEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK

Wat?
Met deze doctoraatsbeurs kunnen jonge afgestudeerde masters een doctoraat voorbereiden dat zich situeert binnen het strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit. Dit wordt gedefinieerd als vernieuwend onderzoek dat doelt op het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit als basis voor economische toepassingen. Het onderzoek moet met andere woorden potentieel hebben voor toepassingen voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector., of aansluiten bij de VRWI-transitiiegebieden. De beurs voorziet financiering voor 4 jaar met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. Het onderzoek wordt in principe uitgevoerd aan een Vlaamse universiteit. Een deel van het onderzoek kan tevens uitgevoerd worden in een Vlaams bedrijf.  Internationale mobiliteit wordt tevens gestimuleerd. Elke bursaal kan dus voor de uitvoering van zijn/haar project een aantal maanden doorbrengen in een buitenlandse onderzoeksgroep.

Voor wie?
De beurzen zijn voor afgestudeerden uit de Europese Economische Ruimte (EU-landen, IJsland, Noorwegen, Lichtenstein) of Zwitserland. De kandidaat heeft een masterdiploma van een Vlaamse of Waalse universiteit of hogeschool of een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig wordt erkend. Daarnaast komen kandidaten slechts in aanmerking tijdens de eerste vijf jaar na het behalen van dit diploma en dienen ze hier minstens onderscheiding behaald te hebben. Indien een kandidaat over meer dan één 2de cyclusdiploma beschikt, is deze regel enkel van toepassing op het diploma uit hetzelfde studiegebied als het doctoraatsvoorstel. Kandidaten mogen maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit hebben bij de start van hun mandaat.

Deadline?
Deadline voor het indienen van aanvragen is jaarlijks 15 september. Als deze datum in het weekend valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende maandag.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: sb@fwo.be
of op de website van het FWO

Extra ondersteuning?

Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je terecht voor:

- advies bij het uitwerken van de projectaanvraag;
- een cursus presentatietechnieken ter voorbereiding van de mondelinge verdediging.

Indien je gebruik wil maken van deze ondersteuning, meld je dan zo snel mogelijk aan via annelies.stockmans@uhasselt.be.

Verder kan je bij de dienst Onderzoekscoördinatie terecht voor ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, indieningsprocedure,...).