menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSPROJECTEN

Met de onderzoeksprojecten wil het FWO fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen in alle disciplines.

Wat?

  • Voor dit financieringsprogramma stelt het FWO werkings-, uitrustings- en personeelskredieten ter beschikken van groepen onderzoekers en dit voor het uitvoeren van een onderzoeksproject.
  • Het FWO hecht bijzondere aandacht aan projecten die het eigen onderzoek in een groter wetenschappelijk geheel plaatsen en een interuniversitaire aanpak voorop stellen.
  • De onderzoeksprojecten zijn van bepaalde duur, maximum vier jaar, en zijn max. met twee jaar hernieuwbaar. Per project en in het geval van een interuniversitair project per onthaalinstelling, kan tussen de 45.000 en 130.000 euro per jaar voor personeel- en werkingsmiddelen aangevraagd worden. Daarnaast kan er voor max. 150.000 euro uitrusting worden aangevraagd. Het bedrag dat tijdens het eerste jaar wordt aangevraagd, is het hoogste bedrag dat gedurende het project kan worden aangevraagd.

Wie?

  • Het project wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor en eventueel in samenwerking met één of meer copromotoren. Een promotor is een ZAP-lid met een aanstelling van min. 10% met een onderzoeksopdracht), een copromotor is minstens onderzoeker op postdoctoraal niveau.
  • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor max. twee projecten optreden als (co)promotor. Een promotor van een toegekend FWO-project, moet 1 aanvraagronde wachten.

Deadline
De jaarlijkse indiendatum is 1 april om 17u00. Als deze datum in het weekend valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende maandag. Vermits de finale indiening door de dienst onderzoekscoördinatie gebeurt en we nog voldoende tijd nodig hebben om de aanvragen te controleren, wordt er jaarlijks een interne deadline opgelegd. Elke universiteit heeft zijn eigen interne deadline. Men dient de interne deadline te volgen van de instelling die optreedt als promotor. De interne UHasselt deadline wordt jaarlijks gecommuniceerd door de dienst onderzoekscoördinatie.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Haeldermans
Of op de site van het FWO