menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK


Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen.

Deadline voor de projecttransfer van de promotor naar de instelling van de promotor (= hoofdaanvrager): 25 april 2017 om 17u
Deadline voor het overmaken van het projectvoorstel van de instelling van de promotor naar het FWO: 19 mei 2017 om 17u

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: sbo@fwo.be
Op de site van het FWO

Extra ondersteuning?
Potentiële indieners kunnen steeds een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Een dergelijke bespreking vergt ongeveer 1 uur. Praktisch gebeurt dit via een e-mail aan sbo@fwo.be met een korte abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4 pagina). Indieners dienen tevens een aantal mogelijke data op te geven waarop dit verkennend gesprek voor hen op het FWO te Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Op 1 februari 2017 organiseerde de dienst Onderzoekscoördinatie een infosessie rond het SBO-programma. Hier werden de modaliteiten van de nieuwe oproep toegelicht. De presentatie over het SBO-programma kan u hier vinden. De presentatie over de ondersteuning van DOC kan u hier vinden.

Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je bovendien terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt