menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

COACHING INF

In het coachprogramma in de opleiding Informatica worden eerstejaarsstudenten gecoacht door een (hoofd-)docent.
Studenten die niet voor alle opleidingsonderdelen geslaagd zijn maar waarvan verwacht wordt dat ze betere resultaten kunnen behalen (bv. op basis van hun vooropleiding), zijn mogelijke kandidaten voor het coachprogramma, dat van start gaat na de examens van de eerste onderwijsperiode.

Studenten die in aanmerking komen voor het coachprogramma worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek met de studiebegeleider. Vervolgens wordt iedere student persoonlijk opgevolgd door zijn/haar coach in twee à drie gesprekken per trimester. Naast het bevorderen van de zelfreflectie van studenten (wie ben ik? wat doe ik goed? wat kan beter?) en het stimuleren van hun motivatie en inzet, vormen de coaches als ervaren informatici een eerste aanspreekpunt voor studenten met betrekking tot het (latere) werkveld.