menu

HR Leadership


HR Leadership

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMASTAF


HR Leadership combineert academische onderbouwing met praktische relevantie en dit komt ook tot uiting in onze programmastaf. Hieronder vindt u het overzicht van de proffen en praktijkexperten die tot de HR Leadership-staf behoren.

Johan Poisquet

is doctor in de Sociale Wetenschappen (Tilburg University) en licentiaat in de Economische wetenschappen (KU-Leuven) met een Postacademische vorming in Human Resource Management (UHasselt). Hij werkt sinds 1991 bij het Agentschap Ondernemen (voorheen VIZO) als bedrijfsadviseur. Hij is tevens als professor verbonden aan Universiteit Hasselt en academisch verantwoordelijke van de permanente vormingsprogramma's HR Leadership en Matrix. Zijn ervaringen situeren zich vooral binnen het domein van mens-, team- en organisatieontwikkeling.

Frank Lambrechts

is licentiaat in de Organisatiepsychologie (KULeuven), doctor in de Sociale Wetenschappen (Universiteit van Tilburg) en doctor in de Bedrijfseconomische Wetenschappen (UHasselt-Jyväskylä University, Finland). Hij heeft de postacademische vormin in Matrix, leiden en coachen in verbinding (UHasselt) gevolgd. Sinds 2000 werkt hij aan de Universiteit Hasselt, is professor organisatieverandering en –leren en is als visiting professor verbonden aan Jyväskylä University, een toonaangevende universiteit in Finland. Hij doceert o.a. Organisatiegedrag en strategisch management, Sustainable Entrepreneurship en Familiebedrijven. Hij leidt de divisie Organizational Change & Learning binnen het KIZOK Onderzoekscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie. Zijn ervaringen situeren zich vooral binnen het domein van organisatieverandering, -innovatie en HRM. Hij heeft een bijzondere interesse in hoe mensen samen kunnen bouwen aan vertrouwen, leiderschap, ‘co-ownership’ en gezamenlijk leren, dit zowel binnen als tussen bedrijven. Hij is voorzitter van de stuurgroep HR Leadership en Matrix en is staflid in HR Leadership.

Sven De Weerdt

Sven De Weerdt is leiderschapsontwikkelaar aan de UZ Leuven en is als gastdocent verbonden aan de UHasselt (Biomedische Wetenschappen), actief in het postacademisch HR Leadership programma en het OpenBordersMBA. ​Hij is ook lid van de raad van bestuur van Stichting Lodewijk de Raet (Kwadraet) en ​hij ​heeft een kleine praktijk als zelfstandig procesbegeleider en coach. ​Sven is doctor in de psychologie (KULeuven) ​en​ volgde het postacademisch MATRIX programma​. Hij​ schreef en schrijft over professionele ontwikkeling en leiderschap (Dansen met de Wereld. Psychologie van de Ontmoeting - Cocreatief Leiderschap. Mierenspel - Relationeel organiseren: Samen werken en leren in en tussen organisaties - Identiteitsleren als relationeel proces. Professionele ontwikkeling in de organisatiekunde), geïnspireerd door de boeddhistische psychologie.

Steven Poelmans

Steven Poelmans (Licentiaat Organizatiepsychologie K.U.L.; Master SLM Marketing Management, Vlerick School; Ph.D. Management, IESE Business School) is professor in EADA Business School (Barcelona), directeur van het EADA Coaching Competency Center, partner-directeur van WorkItOut, en editor van het NeuroLeadership Journal. Hij publiceerde vier boeken en talloze artikels over de werk-privé interface, o.a. het boek “Kwalitijd” (Lannoo, Academic Services).

Leon Vliegen

is actief als zaakvoerder bij FLY. Voordien was hij actief in verschillendebedrijven.  Hij was actief als Vice President HR Europe voor de Business Unit PPE van de Amerikaanse Pregis groep. Daarvoor deed hij een wereldwijde rol als  Global HR Director van de BU TOSP bij Tyco Electronics. De periode daarvoor was hijactief bij Borealis als HR-manager Belgium en later Business HR Manager voor de commerciële business groep.  Borealis is een kunststoffenproducent met 4 vestigingen in België. Borealis werd in 2002 tot mensvriendelijk bedrijf uitgeroepen. Het jaar nadien waren ze bij de 25 beste werkgevers in België en werd Leon verkozen tot HR Manager van het jaar. Van opleiding is hij licentiaat in de pedagogische en psychologische wetenschappen, optie sociale agogiek (UG). Naast een opleiding sociaal recht en finance (AMS), leiderschapstraining en een innvoatie&marketingprogramma aan de Business school IMD te Lausanne, een coaching opleiding bij de Coaching square, heeft hij de 8e cyclus van het HRM-programma gevolgd.

Jeroen de Smet

begon zijn loopbaan in de jaren 80 van de vorige eeuw als dramatherapeut in de klinische psychiatrie en als docent drama aan diverse opleidingen. Deze achtergrond, in combinatie met opleiding in de organisatiekunde en in de HRM aan de Universiteit Hasselt, impliceerde een praktische en resultaatgerichte manier van werken, zowel bij individuele- als bij groepsgerichte leertrajecten. Sinds 1992 werkt hij als zelfstandig gevestigd consultant en trainer. Voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid verzorgt hij trainingen en verandertrajecten met zeer uiteenlopende doelstellingen. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in team- en individuele coaching.

Jan Devriendt

studeerde huisartsgeneeskunde aan de KULeuven (1991). Nadien behaalde hij ook een manama arbeidsgeneeskunde (2007). Hij volgde een driejarige counselingopleiding aan de Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout (1999), en nam deel aan de SEE-opleiding CIGO (2009). Hij bekwaamde zich eveneens in systeemopstellingenwerk. Rode draad in zijn loopbaan is het werken op de raakvlakken lichaam/geest en individu/context. Na 10 jaar activiteit in de krijgsmacht, met meerdere buitenlandse zendingen, werkte hij 8 jaar als bedrijfsarts in Nederland. Momenteel combineert hij een privé-praktijk voor lichaamsgerichte stress-coaching met coachings- en vormingsopdrachten voor artsen (als medewerker van www.Echtt.be) en als free-lance medewerker van het organisatie-adviesbureau Obelisk te Leuven.