menu

UHasselt@school


Leerlingenpractica en workshops

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Moving forward met gis en gps

Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met het geografisch informatiesysteem (gis) en het global positioning system (gps).
Via een stellingenspel komen de leerlingen alles te weten over het ontstaan, de werking en de toepassingen van gis en gps.

Daarna leren de leerlingen op de campus (in groepjes) navigeren met een gps en ontdekken zij ook hoe gps-verplaatsingen geregistreerd kunnen worden via andere technologieën, waarin een gps gebouwd is, zoals bijvoorbeeld een smartphone. Met zo een smartphone nemen de leerlingen tijdens het navigeren foto’s van knelpunten en andere verkeersgerelateerde items.

In het derde deel van de workshop bewerken de leerlingen achter de computer - op een speciale gis-gebaseerde website - de verplaatsingen, foto’s en opdrachten die zij uitvoerden op de campus en maken zo zelf een bereikbaarheidskaart van de campus.

Locatie: Universiteit Hasselt – Gebouw D
Duurtijd: 2,5 uur - enkel praktische workshop zonder theorie gis & gps. De theorie is op voorhand beschikbaar voor leerkrachten.
Duurtijd: 3,5 à 4 uur - theorie gis & gps én praktische workshop.
Het programma wordt afgestemd op de verplaatsingstijd en lunchpauze van de school. 

Praktische informatie voor de leerkracht  (lesmateriaal)


Rijden onder invloed

In deze interactieve workshop presenteren we eerst de problematiek van Rijden Onder Invloed in een ruimer kader van mobiliteit en verkeers(on)veiligheid. We kijken hierbij zowel naar de Vlaamse context als over de landsgrenzen heen en maken een onderscheid in het profiel van een bestuurder: leeftijd, geslacht...

In een tweede luik gaan de leerlingen via een uitdagende quiz dieper in op een aantal volkswijsheden en clichés met betrekking tot alcohol. Ben je nu meer dronken van whisky dan van bier? Wat kun je doen om sneller nuchter te worden? Vanaf wanneer beïnvloedt alcohol je rijgedrag? Wat is alcohol en wat gebeurt er als je met een rietje drinkt? Is sms’en achter het stuur gevaarlijker dan rijden onder invloed?

Tot slot ontdekken de leerlingen in het derde luik hoe het voelt om dronken achter het stuur te zitten, in de rijsimulator of om in dronken toestand een hindernissenparcours af te leggen met promillebrillen. In deze workshop ondervinden jongeren aan den lijve wat alcohol doet met hun lichaam en wat de impact daarvan is op hun verkeersgedrag.

Locatie: Campusmodule met rij-simulator en promillebril: UHasselt – Wetenschapspark gebouw 1, 3590 Diepenbeek
             Klasmodule met promillebril: in eigen school
Duurtijd: 2,5 uur
Het programma wordt afgestemd op de verplaatsingstijd en lunchpauze van de school.

Praktische informatie voor de leerkracht (lesmateriaal)

 

Duurzaam ‘verkeren’: verkeers(on)leefbaarheid… voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip

In deze workshop bekijken we de verkeers(on)leefbaarheid nader aan de hand van de begrippen: barrièrewerking, oversteekbaarheid, sluipverkeer, verkeersdruk en mobiliteitsbeleid en stellen leerlingen aan de hand van een buitenopdracht zelf een verkeersleefbaarheidsindex op.

De groeiende vraag naar mobiliteit vraagt ook aandacht voor het leefmilieu, zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. Het begrip verkeersleefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen, speelt lokaal als regionaal af, binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de Universiteitscampus de boosdoener, terwijl voor de ander de oversteekbaarheid bij de campus uiterst belangrijk is. De handelaar in de buurt bekijkt al die auto’s van studenten als potentiële klanten, maar andere  klanten en buurtbewoners winkelen liever in een autovrij centrum. En de wegbeheerder? Die constateert dat de verkeersdruk aanvaardbaar is, maar dat het parkeren tot teveel overlast leidt.

Daarom meten leerlingen met een speedgun, geluidsmeter en meetwiel de verkeersleefbaarheid op langs de wegen rond de Universiteit Hasselt en stellen hiervoor een verkeersleefbaarheidsindex op.

Locatie: Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1, 3590 Diepenbeek
Duurtijd: 2,5 uur

 

  • Voor wie: max. 20 leerlingen derde graad ASO en TSO met minimum 4 uur wiskunde 
  • Data: op aanvraag
  • Contactpersoon: Virginie Claes, virginie.claes@uhasselt.be

Gelieve bij de opmerkingen te vermelden als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.