menu

Rechten


Rechten

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN

Tot slot de grote klemtoon die deze opleiding uniek maakt. In de bachelor is dit de ruime en grondige aandacht voor Europees en Internationaal Recht. In de master is dat de aandacht voor onderhandelen en bemiddelen. Al te vaak worden juridische geschillen enkel beslecht via een lange, dure procedure voor de rechter. Het recht is nochtans zoveel meer; het recht speelt al een rol alvorens er een geschil is: goede afspraken, goede vrienden ... maar ook wanneer er toch een geschil is, kan een redelijk gesprek tot een vlugge en constructieve oplossing leiden waarin beide partijen zich terugvinden.

Wij willen jullie in deze master de vaardigheden bijbrengen om te bemiddelen en te onderhandelen, om anders met het recht om te gaan. En tegelijk zal ook in de aparte vakken gewezen worden op de mogelijkheden die daar bestaan voor bemiddeling. Dit is uniek in Vlaanderen dat dit reeds in een masteropleiding wordt aangeleerd, en je dus later geen dure bijkomende vormingen daaromtrent moet volgen.