menu

UHasselt@school


Activiteiten voor leerlingen

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MEELOOPDAGEN CHEMIE

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 28 september 2016

Zelf een supergeleider maken                        

Opleidingsonderdeel: Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie
prof. dr. Marlies Van Bael

Nog maar een paar decennia geleden ontdekten onderzoekers dat bepaalde keramische materialen supergeleiding (elektrische stroom zonder enige weerstand geleiden) vertonen bij zeer lage, maar technologisch haalbare temperaturen. Deze ontdekking betekende de doorbraak van ‘hogetemperatuursupergeleiding’. Momenteel worden supergeleiders gebruikt in elektriciteitsproductie en -transport, in deeltjesversnellers, supersnelle computers en sensoren. Maar ook voor het opwekken van (krachtige) magneetvelden bij zweeftreinen en MRI hersenscans. Tijdens het aansluitend practicum maak je eigenhandig een supergeleider.

  • Datum: woensdag 28 september 2016 van 13.30 tot 16.30 uur

 

 

Datum: 19 oktober 2016

Metaalioncomplexen en hydraten                   VOLZET           

Opleidingsonderdeel: Structuurchemie
prof. dr. Marlies Van Bael

Heel wat pigmenten, kleurstoffen en materialen zoals edelstenen, gekleurd porselein, de blauwe kleur van schrijfinkt, danken hun kleur aan metaalioncomplexen.
Al naargelang de lading en de aard van het centraal metaalion, het aantal en/of de soort liganden (molecule die bindt met een metaalion), kan de kleur verschillen. Door te experimenteren met eenvoudige complexmoleculen,
maken de studenten voor het eerst kennis met de eigenschappen en de reacties van metaalioncomplexen. Dit inzicht kan dan later gebruikt worden bij het bestuderen van meer gevorderde toepassingen van metaalioncomplexen
als essentieel onderdeel in bijvoorbeeld bladgroen, hemoglobine (die het bloed rood kleurt), de werking van enzymen, lasers, contrastvloeistoffen, chemotherapie, katalysatoren, zonnecellen en nog veel meer.

  • Datum: woensdag 19 oktober 2016 van 14.00 tot 16.00 uur

 

Datum: 18 januari 2017                                   

Water, bron van leven en grenzeloze chemie                    VOLZET

Opleidingsonderdeel: Thermodynamica en evenwichten in aquatische systemen
prof. dr. Wanda Guedens

Water is zo algemeen voorkomend dat het geen aandacht trekt. Zonder water is er op aarde echter geen leven mogelijk. Van microscopisch tot macroscopisch niveau bestaat alles gedeeltelijk uit water.  Chemische stoffen in water kunnen zowel een positieve invloed hebben als een negatieve en zelfs leiden tot ziekte en dood. Waarom in sommige rivieren geen leven meer mogelijk is, waarom je zuinig moet omspringen met water en waarom water ooit zo duur als goud zou kunnen worden, zal je tijdens deze inleidende les en aansluitend practicum zelf kunnen achterhalen.

  • Datum: woensdag 18 januari 2017 van 14.00 tot 17.30 uur