menu

Olyfran-30


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

CADET (1ste graad)

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WEDSTRIJDVERLOOP - TIMING

Wedstrijdverloop

  • via internet op de wedstrijdsite van OLYFRAN©-CADET "concours.olyfran.org"
  • volledig in de eigen school onder toezicht van de PC en dit in twee fasen: selectieronde en finaleronde
  • aan de selectieronde mag elke leerling deelnemen die ingeschreven is in de eerste graad van het Vlaams secundair onderwijs mits hij ingeschreven werd door de PC (plaatselijke coördinator voor OLYFRAN©-CADET van zijn school)
  • aan de finaleronde mag enkel deelnemen wie deelnam aan de selectieronde

 

Timing

  • toegekende tijd in beide fasen: één uur werktijd maximum
  • tijdspanne: tussen 9u en 16u op de data zoals voorgesteld in de Olyfrankalender