menu

Olyfran-31


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CADET

Deelnemers: 1ste graad van het Vlaams secundair onderwijs

Taalregime: men schrijft in als Nederlands- of als tweetalige

Verloop: volledig per internet in de eigen school onder toezicht van de PC (=plaatselijke coördinator van OLYFRAN-Cadet© voor zijn/haar school) en dit in twee fasen.

 1. Startronde: aan de startronde mag iedereen deelnemen die ingeschreven is in de eerste graad van Vlaams secundair onderwijs, mits hij tijdig ingeschreven werd door zijn/haar PC.
 2. Finaleronde: aan de finaleronde mag iedereen deelnemen mits hij al deelnam aan de startronde.  Er vindt dus geen selectie plaats tussen beide ronden.

Inhoud:

De categorie CADET baseert haar leerstofomschrijving op de in voege zijnde programma’s, m.n. wat normaal gezien is tegen het midden van het 2de jaar.

 1. Startronde:
  • 50 meerkeuzevragen oplossen over hedendaags (gesproken) Frans van niveau A1 van het ERK. Voor elke deelnemer selecteert de computer deze vragen op toevalsbasis uit de bestaande vragenbank.
  • Deelnemers krijgen maximum één uur werktijd tussen 9u00 en 16u00.
 2. Finaleronde:
  • 50 meerkeuzevragen (40 vragen van niveau A1 van het ERK, 5 vragen van niveau A2 van het ERK en 5 vragen "Franskunde" (algemene kennis van Frankrijk en de Francofone wereld: aardrijkskunde, geschiedenis, toerisme, actualiteit, gewoonten, gebruiken, ... )).
  • Deelnemers krijgen maximum één uur werktijd tussen 9u00 en 16u00.

Correctie:

 • Beide fasen worden per computer verbeterd. 
 • Iemands score hangt af van 1) zijn aantal correcte antwoorden, 2) de gebruikte tijd.  Zowel het aantal correcte antwoorden als de gebruikte tijd als de score worden meegedeeld. Het eindklassement wordt bepaald op basis van de score van de finaleronde. 

Wanneer:

 1. Startronde: op dezelfde dag als de selecties voor JUNIOR en MAX
 2. Finaleronde: op de dag van de finaleronde van JUNIOR en MAX

Prijzen:

OLYFRAN©-Cadet wil iedereen motiveren.  Er zijn dus geen verliezers! Daarom wordt de grootte van de individuele prijzen, toegekend op basis van de score in de finaleronde, beperkt gehouden, en wordt het grootste aantal beloningen uitgereikt op basis van andere criteria. 

Zie prijsuitreiking + prijzen CADET voor een overzicht.

Prijsuitreiking:

 • De scores, het aantal correcte antwoorden en de gebruikte tijd van elke deelnemer worden per school beschikbaar gesteld op de inschrijfsite van Olyfran.
 • Een formele prijsuitreiking wordt niet voorzien.

Inschrijven:

Zie hoe inschrijven.

Een leerkracht moet zich EERST als PC registreren vooraleer hij/zij deelnemers kan inschrijven, schrappen of hun namen aanpassen.

 

top