menu

Onderzoek


Dienst Onderzoekscoördinatie

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE

De dienst Onderzoekscoördinatie heeft een informerende en ondersteunende rol naar de onderzoekers van de UHasselt. Onderzoekers dienen op de hoogte te zijn van trends in het onderzoeksbeleid en van de interne, Vlaamse en federale en internationale onderzoeksfinanciering waarvoor ze in aanmerking komen. Eens een onderzoeker zijn rol wil opnemen in het onderzoeksbeleid, of een financieringsaanvraag wil indienen, mag hij of zij rekenen op de nodige ondersteuning van de dienst Onderzoekscoördinatie.

In het algemeen heeft de dienst Onderzoekscoördinatie een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol met betrekking tot het interne onderzoeksbeleid en doctoraatsbeleid van de UHasselt. Daarnaast geeft zij mee vorm aan het onderzoeksbeleid en de externe financieringsprogramma’s op diverse niveaus. De dienst Onderzoekscoördinatie vertegenwoordigt het onderzoeksbeleid en de onderzoekscompetenties van de UHasselt ook extern.

Tot slot neemt de dienst Onderzoekscoördinatie het initiatief om het onderzoeksbeleid van de UHasselt - en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten - te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. Daarbij aansluitend treedt zij op als coördinerende en ondersteunende dienst als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van de nodige structuren, databanken, richtlijnen en reglementen.