menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Instituut voor Mobiliteit


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Samenwerking tussen IMOB - UHasselt & GUTech Oman  (R-7845)
Dynamische evaluatie van signalisatie met behulp van een rijsimulator  (R-7864)
De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs  (R-7597)
Shifting gears for autism - Project om autisme tot een vast begrip te maken in bijscholingen voor rijlesgevers  (R-7596)
Implemetatie van een Activiteitengebaseerd Transportmodel : Volledige implementatie  (R-7614)
InDeV - Diepgaand begrip vanoorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers  (R-6178)
Verkeersconflicten als surrogate veiligheidsmeting voor ongevallen met kwetsbare weggebruikers.  (R-7227)
Ontwikkeling van een kostenefficiënt openbaarvervoernetwerk.  (R-7233)
iSCAPE : De Slimme Controle verbeteren van Luchtverontreiniging in Europa  (R-7091)
Evaluatie van de economische levensvatbaarheid van een oplossing ter ondersteuning van onafhankelijke reizen van personen met een handicap  (R-7350)
Verkeersveiligheid in Ghana: analyse van veiligheidsevaluaties van passagiers en keuzes door openbare vervoersmaatschappijen.  (R-7171)
Audit en/of validatie van vierde generatie strategische personenmodellen  (R-6494)
Onderzoek naar vervoersarmoede in Limburg en het opstellen van een actieplan.  (R-6392)
Overheidsopdracht (bestek MDN/33): Analyse en evaluatie van wegsignalisatie.  (R-6046)
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse)  (R-5444)
IOF mandaat Ansar Yasar  (R-5688)
De rol van informeel publiek vervoer en "Bus Rapid Transit (BRT)" op de armmoedereductie onder de gebruikers van het systeem in Dar es Salaam stad, Tanzania.  (R-5868)
Over de validiteit van weggebruikersgedrag en bijna ongevallen als voorspellers van het aantal en de aard van verkeersongevallen  (R-5470)
IWT Onderzoeksproject 'Smart Logistics Limburg'  (R-5575)
Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO in het kader van een doctoraat met titel: ' Gezondheidseffecten van actieve mobiliteit: cardiovasculaire voordelen en risico's van ongevallen en luchtkwaliteit"  (R-5296)
Vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen op voertuigen van VVM De Lijn en/of voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.  (R-5573)
INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid  (R-5240)
Ontwikkeling en onderhouden van een digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen.  (R-3899)
COMEX: Combinatorische optimalisatie: metaheuristieken en Exact Methoden  (R-4149)
Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMOB voor fundamenteel onderzoek  (R-4266)
Structurele financiering instituten: structurele financiering IMOB voor de werking van het instituut  (R-4267)
Uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van de IMOB rijsimulator  (R-3987)
Ontwikkeling en onderhouden van een digitale tool om het verplaatsingsgedrag en de bereikbaarheid van scholen en bedrijven in kaart te brengen.  (R-3899)
Ontwikkeling en validatie van een cognitief model voor assistentie besturingssystemen op kruispunten: Een benadering vanuit omgevingsbewustzijn.  (R-3505)


Projectovereenkomsten onderwijs

Uitbouw structurele samenwerking met Indonesië  (R-7704)
ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen)  (R-8063)
Het complementaire en verrijkende karakter van MOOCs als uniek onderwijsconcept voor masteropleidingen aan UHasselt: een piloot project  (R-7054)
Deelproject 'Institutional capacity building' binnen het VLIR ZIUS project met Anton De Kom University - Suriname  (R-8098)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2017
2016
2015
2014
2013
2012


Projectovereenkomsten onderwijs

2016
2015
2014
2013


(*) Van de laatste 5 jaar