menu

UHasselt


Over UHasselt

Over UHasselt

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CIJFERS ROND ONDERWIJS

Inschrijvingen generatiestudenten Universiteit Hasselt en transnationale Universiteit Limburg (*)

Opleiding 2013-14
01.02.2014
2014-15
01.02.2015
2015-16
01.02.2016
faculteit architectuur en kunst
• Architectuur 75 63 72
• Interieurarchitectuur 41 32 40
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen
• TEW 132 121 111
• Handelsingenieur 64 70 64
• Handelsingenieur in de beleidsinformatica 10 15 16
• Handelswetenschappen - - 134
school voor mobiliteitswetenschappen 10 12 17
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen
• Geneeskunde 51 45 33
• Biomedische wetenschappen* 175 202 169
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 212 197 261
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 167 188 186
faculteit rechten* 214 203 203
faculteit wetenschappen
• Biologie 32 30 35
• Chemie 27 19 23
• Fysica 22 13 19
• Informatica* 42 44 48
• Wiskunde 19 6 13
Totaal 1293 1260 1444

Inschrijvingen studenten bachelor- en masteropleidingen,
schakel- en voorbereidingsprogramma's,
doctoraat en specifieke lerarenopleiding Universiteit Hasselt en tUL

Opleiding 2013-14
01.02.2014
2014-15
01.02.2015
2015-16
01.02.2016
faculteit architectuur en kunst 558 534 538
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen 958 974 1143
school voor mobiliteitswetenschappen 144 162 162
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen 1483 1612 1634
faculteit industriële ingenieurswetenschappen 741 807 869
faculteit rechten* 880 874 842
faculteit wetenschappen 799 800 854
Totaal 5563 5763 6042