menu

Responsible Research


Data

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GDPR

In april 2016 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd en aangenomen door het Europees Parlement. Deze GDPR vervangt de privacywetgeving en treedt definitief in werking op 22 mei 2018.

De GDPR ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens en impliceert verscheidene rechten en plichten voor de betrokkene, verwerker en verantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie verwant aan een natuurlijke persoon en die deze persoon door hun aard direct of indirect kunnen identificeren zoals een naam, een foto, een e-mailadres, bankuittreksels, posts op sociale media, medische informatie, een IP adres, …