menu

Responsible Research


Data

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NAGOYA PROTOCOL

Het gebruik van levende organismen zoals planten, dieren, microben of afgeleiden daarvan tijdens een onderzoek moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Wanneer deze levende organismen afkomstig zijn uit het buitenland bestaat bovendien de kans dat de regels van het Nagoya Protocol nageleefd moeten worden.

Het Nagoya Protocol is van toepassing bij het verzamelen, verkrijgen en meenemen van zaden, planten en andere levende organismen uit andere landen. Het waakt over de toegangsregeling tot de genetische rijkdommen en de eerlijke verdeling van de voordelen die uit het gebruik van deze genetische rijkdommen voortvloeien.

Wat is genetisch materiaal?
Genetisch materiaal bevat functionele eenheden van de erfelijkheid en is afkomstig van planten, dieren, microben of afgeleiden.

Wat zijn genetische rijkdommen?
Al het genetisch materiaal dat feitelijke of potentiële waarde heeft.

Wanneer is er sprake van toegang?
Het Nagoya Protocol omvat meerdere partijen. Bij het verwerven van genetische rijkdommen of traditionele kennis bij een van deze partijen is er sprake van toegang en moeten de regels van het Nagoya Protocol gevolgd worden.

Wie is “een gebruiker” volgens het Nagoya Protocol?
Elke natuurlijke of rechtspersoon die genetische rijkdommen of traditionele kennis met betrekking tot genetische rijkdommen gebruikt.

Wanneer is er sprake van gebruik van genetische rijkdommen?
Dit is bij fundamenteel en toegepast onderzoek en ontwikkeling naar en van de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische rijkdommen, ook door toepassing van biotechnologie. 

Het Nagoya Protocol omvat internationale regelgeving met betrekking tot het gebruik van genetisch materiaal in het buitenland. Volgens deze internationale regelgeving moet elke gebruiker van genetisch materiaal voorafgaand een toestemming verkrijgen van het land van oorsprong. Daarnaast moet elke gebruiker enkele contractuele afspraken maken over de voorwaarden voor gebruik en de eerlijke verdeling van alle meerwaarde voortvloeiend uit het gebruik. 

 

Contact

Heb je vragen omtrent het Nagoya Protocol kan je binnen de UHasselt steeds terecht bij het contactpunt Nagoya Protocol: 

nagoya@uhasselt.be