menu

Responsible Research


Integriteit

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTEGRITEITSCHARTER

Vanaf 2018 ondertekenen gradueel alle UHasselt-medewerkers - academisch, administratief en technisch - bij hun indiensttreding het UHasselt-integriteitscharter.

Het UHasselt-integriteitscharte omvat richtlijnen en aandachtspunten op het vlak over de  academische en wetenschappelijke integriteit, de affiliatie aan de UHasselt, de vertrouwelijkheid van gegevens, het vrijwaren van valorisatiemogelijkheden van onderzoeksresultaten, verantwoordelijkheid en respect. De implementatie van dit charter gaat vergezeld van een begeleidende infocampagne, en de implicaties voor medewerkers worden ingebed in en toegelicht op diverse verwelkomings- en vormingsactiviteiten t.a.v. UHasselt-medewerkers.