menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VOOR STUDENTEN MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Voorkennis wiskunde voor mobiliteitsdeskundigen

Van de beginnende studenten mobiliteitswetenschappen wordt - ook al is wiskunde geen vak apart in het curriculum mobiliteitswetenschappen - een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en een basiskennis van de fundamentele begrippen verwacht.

Daarom biedt de bachelor mobiliteitswetenschappen een septembercursus wiskunde aan, voor de studenten die in de derde graad van het secundair onderwijs minder dan 6 lestijden wiskunde per week hebben gevolgd.

De septembercursussen gaan door op volgende dagen in lokaal A101.

  Hoorcollege Werkzitting
Maandag 12 september 2016 9.30 uur tot 11 uur 11 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15 uur
Dinsdag 13 september 2016 11 uur tot 12.30 uur  13.30 uur tot 16.30 uur
Donderdag 15 september 9.30 uur tot 11 uur  11 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15 uur
Vrijdag 16 september 2016 11 uur tot 12.30 uur  13.30 uur tot 16.30 uur

Inschrijven kan via je studentendossier (je dient ingeschreven zijn voor de opleiding aan de UHasselt).

Contactpersoon: Virginie Claes