menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GROEPSBEGELEIDING

De UHasselt organiseert elk academiejaar een ruim aanbod aan begeleiding in groep.

Geïnteresseerde studenten deelnemen aan (mini-)workshops / trainingen op vlak van

- Studievaardigheid in de faculteiten Bedrijfseconomische Wetenschappen en Rechten en in de opleidingen Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en Biomedische wetenschappen.

In de workshops studievaardigheid krijg je antwoorden op één of meerdere van de volgende vragen:
Hoe verwerk ik grote hoeveelheden leerstof?
Hoe maak ik een studieplanning?
Hoe bereid ik me voor op de examens?

- Faalangst
Hoe kan ik met mijn faalangst omgaan?

- Assertiviteit
Assertief zijn, hoe doe je dat?

Er wordt steeds gewerkt in kleine groepjes. De trainingen zijn gratis.

Om je slaagkansen te verhogen biedt de UHasselt ook nog een aantal specifieke begeleidingsmogelijkheden aan.

- Peter- meterwerking
Studenten met een migratie-achtergrond in de faculteiten Rechten en Bedrijfseconomische Wetenschappen en in de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen kunnen beroep doen op extra ondersteuning van een peter of meter (ouderejaarsstudent).

-Tutorwerking
Hogerejaarsstudenten bieden vakinhoudelijke begeleiding aan eerstejaarsstudenten met beperkte voorkennis in de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Mobiliteitswetenschappen en Informatica.

-Mentorwerking
In de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen en de opleiding Mobiliteitswetenschappen word je als eerstejaarsstudent extra ondersteund en gecoacht door mentoren (assistenten).

-In de opleiding Informatica loopt een coachprogramma voor eerstejaarsstudenten die geselecteerd worden na de eerste examenperiode.

Via allerhande infosessies krijg je informatie om je studieloopbaan zo optimaal mogelijk af te leggen. Zelfstudie, hoe pak ik dit aan? Hoe interpreteer ik mijn examenresultaten? Hoe pak ik mijn 2de zit aan?