menu

Wetenschapspark (NIEUW)


Te koop

Wetenschapspark (NIEUW)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELGROEP

Wetenschapspark Diepenbeek biedt een ideale huisvesting voor :

  • de opstart van een eigen bedrijf
  • onderzoekers die een spin-off activiteit wensen op te starten
  • bestaande binnen- of buitenlandse ondernemingen met uitbreidingsplannen in de regio, die diverse onderzoekactiviteiten willen opzetten met kennisinstellingen in de buurt
  • bedrijven die een tijdelijk onderkomen nodig hebben in afwachting van het opzetten van een eigen vestiging en die voldoen aan de voorwaarden om zich in het Wetenschapspark te vestigen
  • bedrijven die korte communicatielijnen wensen te hebben met universiteit en hogescholen
  • bedrijven die uitgebreide competenties zoeken in een wetenschappelijke omgeving