menu

Universiteitsfonds


Universiteitsfonds UHasselt

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

De UHasselt financiert haar werking met overheidsmiddelen en inkomsten uit contractonderzoek. Deze middelen volstaan echter niet om alle beoogde academische en maatschappelijke doelstellingen te kunnen vervullen.

Doel

Het Universiteitsfonds UHasselt heeft als doel het onderwijs en het onderzoek aan de UHasselt financieel te ondersteunen en de faciliteiten van de UHasselt te verbeteren. Door diverse vormen van fondsenwerving bij individuen wil het Universiteitsfonds UHasselt dit realiseren. Op deze website vindt u alle relevante informatie met betrekking tot giften, schenkingen en legaten aan het Universiteitsfonds UHasselt.

Project en initiatieven

Met de verworven middelen kan aan projecten en initiatieven, die buiten de reguliere financiering vallen, een kans geboden worden.

Het betreft hier ondermeer:

  • Studiebeurzen voor minvermogende masterstudenten                                   
  • Excellentiebeurzen voor talentvolle buitenlandse masterstudenten
  • (Co-) financiering van onderzoek
  • Bijdragen aan buitenlandse afstudeerstages
  • Excellentieprijzen masterproeven
  • Bijdragen in studiereis
  • Doctoraatsbeurzen
  • Collectie bibliotheek
  • Ad hoc projecten