menu

Wetenschapspark Diepenbeek


Vestigingsprocedure

Wetenschapspark Diepenbeek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOELATINGSCRITERIA

De aanvrager voor vestiging valt onder één van volgende types organisaties:

 • Kennisgedreven bedrijf of organisatie;
 • Opleidings - of onderzoekscentrum;
 • Incubator of accelerator;
 • Faciliterende diensten.

De aanvrager dient te voldoen aan één of meer volgende criteria:

 • Het bedrijf heeft een duidelijke O&O activiteit;
 • Deze O&O activiteit sluit aan bij aanwezige onderzoeksgroepen of ondernemingen en instellingen op de campus en het wetenschapspark;
 • De aanvrager heeft een duidelijke visie en planning inzake:
  • O&O activiteiten;
  • Huidige of geplande samenwerking met UHasselt, PXL en UCLL;
  • Huidige of geplande samenwerking met ondernemingen en instellingen op het wetenschapspark;
  • De aard van de mogelijke samenwerking.
  • De omvang van de huidige en geplande O&O activiteit is relevant voor het Wetenschapspark Diepenbeek en de aanwezige kennisinstellingen of vice-versa;
  • Het bedrijf is niet actief in de energiesector.