menu

Alumni


Alumnidatabase

Alumni

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PRIVACY EN PASWOORD

Privacy

Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)

De Wet van 8 december 1992 wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zijn in de Privacywet vastgesteld.

 

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot de database vul je je alumnusnummer of stamnummer in samen met je paswoord. Druk dan op 'aanmelden'. Daar verschijnen ook de vacatures die interessant voor jou zijn.

 

Paswoord vergeten

Laat dan het paswoordveld leeg en druk op 'Email paswoord'. Het paswoord wordt je dan toegestuurd. (gebruikmakend van het laatst gekend e-mailadres in de database)

Lukt het nog niet, of ken je je alumnusnummer of stamnummer niet? Contacteer dan de beheerder van de alumnigegevens van jouw alumnigroep.

Alumnigroep

Beheerder

Telefoon

BEW en EHL Anita Forier 011/26.87.37
Biomedische wetenschappen Kathleen Ungricht 011/26.85.03
Wetenschappen Isabel Thijs 011/26.82.58
Tandheelkunde Johan Schoofs 011/26.90.62
Geneeskunde Kathleen Ungricht 011/26.85.03
Informatica Isabel Thijs 011/26.80.18
Statistics Martine Machiels 011/26.82.98
Mobiliteitswetenschappen Nadine Smeyers 011/26.91.04
Architectuur en Interieurarchitectuur Annemie Dirix 011/29.21.03
Industriële Ingenieurswetenschappen Karine Evers 011/29.21.33
Rechten Isabelle Smeers 011/26.87.67