menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTDOCS


Sofie Hennau
Invloed Gemeentedecreet op politiek-ambtelijke verhoudingen

Sofie Hennau is master in de politieke wetenschappen en in de journalistiek. Als doctoraatsbursaal was zij verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht en werkte er aan een proefschrift over de implementatie van en percepties over het gemeentedecreet. De openbare verdediging van het proefschrift vond plaats op 27 september 2016. Momenteel is zij aangesteld als assistent bestuursrecht-rechtssociologie in het statuut van tijdelijk academisch medewerker.


Elsbeth Loncke
Recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter

Elsbeth Loncke studeerde in 2007 af als master in de rechten aan de KU Leuven. In haar doctoraatsproefschrift, dat zij op 19 september 2016 aan de UHasselt verdedigde, onderzocht zij de vraag of het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter, in de zin van artikel 6 EVRM, gegarandeerd is. In dat kader voerde zij een rechtsvergelijking door met het Hof van Cassatie en de Franse Conseil d'√Čtat.¬†Momenteel is Elsbeth Loncke aangesteld als assistent bestuursrecht in het statuut van tijdelijk academisch medewerker. Ze is tevens lid van de balie van Limburg.