menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTDOCS


Sofie Hennau
Invloed Gemeentedecreet op politiek-ambtelijke verhoudingen

Sofie Hennau is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Universiteit Hasselt. Zij studeerde in 2009 af als master in de vergelijkende en internationale politiek (KU Leuven) en in 2010 als master in de journalistiek (Erasmushogeschool Brussel). De onderzoeksthema’s waarin Sofie Hennau actief is, zijn onder meer lokale institutionele hervormingen, lokale verkiezingen, lokale besturen en bestuurskunde.

In 2016 promoveerde zij tot doctor in de rechten aan de UHasselt met een proefschrift over de impact van het Gemeentedecreet op de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen. Sofie is auteur van talrijke publicaties, onder meer over lokale institutionele hervormingen, lokaal bestuur en beleid en lokale verkiezingen.


Elsbeth Loncke
Recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter

Elsbeth Loncke studeerde in 2007 af als master in de rechten aan de KU Leuven. In haar doctoraatsproefschrift, dat zij op 19 september 2016 aan de UHasselt verdedigde, onderzocht zij de vraag of het recht op toegang tot de Raad van State als cassatierechter, in de zin van artikel 6 EVRM, gegarandeerd is. In dat kader voerde zij een rechtsvergelijking door met het Hof van Cassatie en de Franse Conseil d'État. Momenteel is Elsbeth Loncke aangesteld als assistent bestuursrecht in het statuut van tijdelijk academisch medewerker. Ze is tevens lid van de balie van Limburg.