menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


K. ANDRIES en F. VERMANDER, “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in A. VAN OEVELEN, J. ROZIE en S. RUTTEN (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 93-133.

U. CERULUS, “Nieuwe wetgeving” en “Wetsvoorstellen” in  W. PINTENS en Ch. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, 2016, 125-131 en 145-148.

U. CERULUS en Ch. MOL, “Studiedag ‘Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen’ “, Family & Law 2016, www.familyandlaw.eu, DOI:10.5553/FenR/000.26.

C. DECLERCK, J. DU MONGH en A.L. VERBEKE (eds.), Themis familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2016.

C. DECLERCK en W. PINTENS (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, Die Keure, 2016.

C. DECLERCK, “Op bezoek bij Oma Fladder”, Tijdschrift voor familierecht 2016, 134-135.

C. DECLERCK, “Het ondergesneeuwde belang van het kind tijdens een scheiding”, Tijdschrift voor familierecht 2016, 2-3.

C. DECLERCK, “Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het relatievermogens- en erfrecht”, in C. DECLERCK, J. DU MONGH en A.L. VERBEKE (eds.), Themis familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2016.

W. HENSEN, “Justitie en bemiddeling: een bevraging omtrent de mogelijkheden en knelpunten”, in E. LANCKSWEERDT (ed.), Gerechtelijke bemiddeling, die Keure, Brugge, 2016, 53-115.

W. HENSEN, “Bemiddeling, potpourri & toekomstmuziek”, Tijdschrift voor Proces- en Bewijsrecht 2016, 131-139.

E. LANCKSWEERDT, “Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures: wat, waarom, hoe en waarheen?”, in E. LANCKSWEERDT (ed.), Gerechtelijk bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, Die Keure, 2016, 1-51.

E. LANCKSWEERDT, “Bemiddeling in het onderwijs en burgerschapsvorming”, Tijdschrift voor onderwijsrecht en –beleid 2016, 7-25.

E. LANCKSWEERDT, “Het stimuleren van bemiddeling door de rechtbank van koophandel: waarom en onder welke voorwaarden?” (noot onder noot onder Kh. Luik 17 november 2015), Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht 2016, 50-54.

E. LANCKSWEERDT, “Bemiddeling. Waarom zouden juristen er (meer) voor opteren?”, Nieuw juridisch weekblad 2016, 314-328.

N. TORFS, “Wie is begunstigde bij een reeds afgesloten levensverzekering bij overlijden van de erflater tijdens de overgangsperiode.“, Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 maart 2016, Tijdschrift voor Notarissen 2016, 456-460.

N. TORFS, “Artikel 129-135 Wet Landverzekeringsovereenkomst. Bijwerking.”, in Artikelsgewijze commentaar Verzekeringen, Mechelen, Kluwer, 2016.

U. CERULUS, “Kroniek Primair huwelijksvermogensstelsel” en “Kroniek Samenwoningsvermogensrecht” in  W. PINTENS en Ch. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 3-12 en 35-55.

C. DECLERCK, W. PINTENS en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015.

C. DECLERCK en I. BOONE (eds.), Actualia familierecht 2014-2015, Brugge, Die Keure, 2015.

C. DECLERCK en W. PINTENS (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 2015.

C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21ste eeuw”, Tijdschrift voor familierecht 2015, 41-44.

C. DECLERCK, “Personen- en samenlevingsrecht. Kroniek 2013-2014”, Nieuw Juridisch Weekblad 2015, 2-8.

C. DECLERCK, “De verblijfsregeling anno 2015”, Tijdschrift voor notarissen 2015, 491-503.

C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, Tijdschrift voor familierecht 2015, 106-107.

C. DECLERCK, “A Conflict in Europe: Succession of Copyright”, in J. ACKAERT et al. (eds.) , Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 375-388.

C. DECLERCK, “De normaalste zaak van de wereld. Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het huwelijksvermogensrecht”, in C. DECLERCK en W. PINTENS (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 2015, 389-392.

C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Kroniek Erfrecht”, in C. DECLERCK en W. PINTENS (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 2015, 77-105.

C. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel”, in C. DECLERCK en W. PINTENS (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 2015, 13-34.

C. DECLERCK, “De rechtspositie van de meemoeder in het licht van de wetten van 5 mei 2014 en 18 december 2014” in I. BOONE en C. DECLERCK (eds.), Actualia familierecht 2014-2015, Brugge, Die Keure, 2015, 151-174.

E. LANCKSWEERDT, “Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het belang van het kind voorop”, Tijdschrift voor Notarissen 2015, 470-490.

E. LANCKSWEERDT,  “Wat rechtscolleges na de invoering van de foutloze echtscheiding kunnen doen om tegemoet te komen aan de belangen/behoeften van de scheidende partners?” (noot onder Antwerpen 23 december 2014), Tijdschrift voor familierecht 2015, 156-161.

N. TORFS, “Is (buiten)gewone kost dagelijkse kost?”, Tijdschrift voor Notarissen 2015, 504-525.

N. TORFS, “De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (in werking getreden op 1 november 2014) en het huwelijksvermogensrecht. Over de stilzwijgende afschaffing van wetsbepalingen, ongrondwettelijkverklaringen en opheffingen”, in J. ACKAERT, A. DE BECKER, P. FOUBERT, N. TORFS, B. VANHEUSDEN en S. VERBIST (ed.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 475-486.

N. TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning”, in H. CASMAN (ed.), Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-46.

N. TORFS, J. ACKAERT, A. DE BECKER, P. FOUBERT, B. VANHEUSDEN en S. VERBIST (ed.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 512 p.