menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid fiscaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORS


Hannelore Niesten
Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon.
Een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden van het minimaliseren van fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de Europese interne markt.

Promotie: 12 juli 2017
Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Promotor: dr. Marjon Weerepas, Universiteit Maastricht
Copromotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt