menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSORENJan Theunis
Grondrechten, bevoegdheidsverdeling, rechtsbescherming, federalisme, discriminatierecht

Jan Theunis is hoofddocent grondwettelijk recht aan de Universiteit Hasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof. In 2011 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de KU Leuven, met een proefschrift over de exceptie van onwettigheid. Hij is auteur van diverse publicaties in het domein van het publiekrecht. Voorheen was hij reeds praktijklector aan de KU Leuven en gastprofessor aan de Universiteit Gent.


Gunter Maes
Sociale grondrechten

Gunter Maes studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Antwerpen en kerkelijk recht aan de KU Leuven. In 2003 doctoreerde hij op een proefschrift over ‘Verkenning van afdwingbaarheid van sociale rechten’. Gedurende twee jaar was hij decaan van de faculteit Rechten aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek betreft het ruime publiekrecht, het onderwijsrecht en het eredienstenrecht.


Toon Moonen
Grondrechten, federalisme

Toon Moonen studeerde rechten aan de UGent, de ULB en Harvard Law School. In december 2014 verdedigde hij aan de Universiteit Hasselt zijn doctoraatsproefschrift over ‘Het Grondwettelijk Hof en de interpretatie van de Grondwet. Een perspectief op argumenten en legitimiteit’. Momenteel is hij als gastprofessor verbonden aan de Hasseltse rechtenfaculteit. Toon Moonen is tevens advocaat aan de balie van Brussel.