menu

Faculteit Rechten


Onderzoek

Faculteit Rechten

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSSPEERPUNTEN

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) werd in 2008 opgericht in de schoot van de faculteit Rechten. CORe verricht fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de sfeer van het publiekrecht in de ruime zin. Publiekrecht als voornaamste onderzoeksfocus is overigens zeer vernieuwend in Vlaanderen. We benadrukken hiermee het eigen karakter dat onze jonge faculteit inneemt binnen het Vlaamse universitaire landschap.

Het onderzoek gebeurt in diverse onderzoekseenheden die rapporteren aan CORe. Dit faciliteert een multidisciplinaire onderzoeksfocus.

De eenheden actief binnen CORe:

  • Eenheid bestuursrecht
  • Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht
  • Eenheid fiscaal recht
  • Eenheid omgevingsrecht
  • Eenheid sociaal recht
  • Eenheid staatsrecht

Binnen deze verschillende eenheden bereiden momenteel een twintigtal onderzoekers hun doctoraat voor.

Dit zijn enkele thema’s waarrond onze doctorandi werken: bevoegdheid van regulatoren, bemiddeling en gerechtelijke organisatie, internationale rechtshulp in fiscale (straf)zaken, het juridisch statuut voor de zorgouder, de bescherming van bossen onder het internationaal klimaatrecht, de functie van nationale rechtbanken in het nieuwe grondrechtenbeleid van de EU, etc.

Het onderzoeksdomein van CORe is dus duidelijk groot, waardoor diverse onderzoeksthema’s mogelijk zijn.

Lees hier een beknopte beschrijving van het doctoraatsonderzoek.