menu

Faculteit Rechten


Onderzoek

Even kennismaken met onze onderzoekers...

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EVEN KENNISMAKEN MET ONZE ONDERZOEKERS...


Johan Ackaert is hoogleraar en decaan van de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij doet onderzoek naar enerzijds veranderingen in de lokale politiek en het lokaal beleid en bestuur en anderzijds de integratie en participatie van etnisch-culturele minderheden in een stedelijke context.

Elke Cloots is Doctor in de Rechten (KU Leuven, 2013) en is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt. In 2006 behaalde zij het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en in 2009 het diploma van Magister Juris (MJur) aan de University of Oxford. Elke Cloots was tevens Visiting Scholar aan het European University Institute in Firenze (2012) en doceerde Europees recht aan de Universiteit Maastricht (2013) en de KU Leuven (2015). Elke heeft tal van internationale en nationale publicaties op haar naam, onder meer over de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationaal grondwettelijk recht. Daarnaast is ze ook advocaat aan de balie te Antwerpen.

Alexander De Becker is hoogleraar en vicedecaan van de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij is tevens bijzonder hoogleraar (Ien Dales Leerstoel) aan de Universiteit Leiden. Voorheen was hij docent aan de VUB. Hij doet onderzoek in het publiekrecht, voornamelijk naar het recht van het overheidspersoneel en het recht van lokale besturen. Hij verricht dit onderzoek steeds in een Europeesrechtelijke en rechtsvergelijkende context.

Charlotte Declerck promoveerde in 2008 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Ze is hoofddocent aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, waar zij het opleidingsonderdeel personen- en samenlevingsrecht doceert. Zij is ook als senior affiliated researcher verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, en is auteur van verschillende boeken en artikels over personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en auteursrecht. Ze is tevens advocaat, aanvankelijk aan de balie van Antwerpen en sinds maart 2010 aan de balie van Brussel.

Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Zij is gastdocent aan de KU Leuven en aan de Academia Istropolitana Nova te Bratislava. Haar onderzoek richt zich op de bescherming van roerend en onroerend erfgoed, de ruimtelijke ordening en het natuurbehoud. Anne Mie Draye is tevens voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaams Gewest.

Petra Foubert studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen (kandidaat 1991), Leuven (licenciaat 1994, doctor 2001) en Harvard (LL.M. 1999). Zij is hoogleraar aan de Universiteit Hasselt, waar zij 'Beginselen van het recht' en ‘Advanced Social Law’ doceert. Ze is tevens opleidingsdirecteur. Professor Foubert is eveneens werkzaam als advocaat aan de balie van Leuven.

Eric Lancksweerdt is hoofddocent aan de ​Universiteit​ Hasselt en gastprofessor aan de ​U​niversiteit​ ​Antwerpen.​ ​Voordien was hij ​auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State​. ​Aan de Universiteit Hasselt doceert Eric Lancksweerdt ​ ​'O​nderhandelen en bemiddelen​'​ en ​'​Juridisch schrijven​'​, en werkt hij aan de uitbouw van de leerlijn ​'​onderhandelen en bemiddelen​'​. Zijn onderzoek spitst zich toe op alternatieve geschillenoplossing, vooral in de sector van de openbare besturen​, en​ op fundamentele vernieuwingen in het recht en de rechtspraktijk. De klemtoon ligt daarbij op mensgerichte en emanciperende benaderingen.

Gunter Maes studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Antwerpen en kerkelijk recht aan de KU Leuven. In 2003 doctoreerde hij op een proefschrift over ‘Verkenning van afdwingbaarheid van sociale rechten’. Gedurende twee jaar was hij decaan van de faculteit Rechten aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek betreft het ruime publiekrecht, het onderwijsrecht en het eredienstenrecht.

Johan Peeters studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (2001), waar hij in 2008 een doctoraat op proefschrift behaalde. Momenteel doceert hij sociaalrechtelijke vakken aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek bestrijkt het sociaal recht, met een focus op het collectief arbeidsrecht en de herstructurering van ondernemingen. Sinds 2008 is hij tevens werkzaam als advocaat, aanvankelijk aan de balie te Brussel en thans aan de balie te Antwerpen.

Jan Theunis​ ​is referendaris bij het Grondwettelijk Hof en hoofddocent grondwettelijk recht aan de Universiteit Hasselt. In 2011 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Hij is auteur van diverse publicaties in het domein van het publiekrecht. Voorheen was hij reeds praktijklector aan de KU Leuven en gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Nan Torfs is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Zij doet voornamelijk onderzoek naar het lot van pensioenrechten en verzekeringen in het familiaal vermogensrecht en naar de familiaal vermogensrechtelijke behandeling van ‘werk’ verricht in gezins- en familieverband.

Caroline Vanderkerken is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en is raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel. Haar onderwijsopdrachten en onderzoek spitsen zich toe op het fiscaal recht, het fiscaal en financieel strafrecht en het recht der openbare financiën. Zij doctoreerde aan de KU Leuven en was voorheen research associate in het International Bureau for Fiscal Documentation in Amsterdam. Voor haar benoeming tot rechter was zij actief als advocaat.

Elly Van de Velde studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en Wijsbegeerte aan de KU Leuven. In 2009 doctoreerde zij aan de UA op een proefschrift over ‘afspraken’ met de fiscus. Momenteel is zij hoofddocent fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek betreft het nationale en internationale fiscaal recht, met een bijzondere aandacht voor de rechtsbescherming van de belastingplichtige. 

Steven Van Garsse is professor bestuurs- en publiekrecht aan de UHasselt. Voorheen was hij gedurende bijna 10 jaar manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid en betrokken bij alle grote Vlaamse PPS-projecten en gebiedsontwikkelingen. Steven Van Garsse doet onderzoek in het administratief recht en het economisch publiekrecht waaronder overheidsopdrachten en -contracten, concessies, openbaar en privaat domein, verzelfstandiging, PPS,  privatisering en gemeenterecht. Hij is auteur van talrijke publicaties en maakt deel uit van nationale en internationale redacties. Hij is tevens expert inzake PPS bij de Verenigde Naties (UNECE te Genève).

Bernard Vanheusden is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt. Hij promoveerde in 2007 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven op een proefschrift over de sanering en ontwikkeling van brownfields. Hij doceert onder meer de vakken ‘Milieubeleid’ en ‘European Environmental Law’. Zijn onderzoek richt zich op het ruime milieu- en energierecht. Hij is tevens gastdocent aan de HUB (Internationaal milieu- en energierecht) en advocaat bij Monard Law in Hasselt.

Stijn Verbist is docent 'Overtuigingsleer' en 'Rechtsbescherming tegen de overheid' aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, alwaar hij onderzoek doet naar het ruimtelijk bestuursrecht, de rechtsbescherming tegen de overheid en het eigendomsrecht. Hij is ook vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2001 is hij advocaat aan de balie van Antwerpen.

Elisabeth Aerts studeerde in juli 2013 af als master in de rechten aan de Universiteit Hasselt, afstudeerrichting ‘Overheid en Recht’. Ze behoorde dan ook tot de allereerste lichting masterstudenten die afstudeerden aan onze universiteit. Elisabeth begon meteen daarna haar professionele carrière aan de Universiteit Hasselt als navorser-master en bereidt momenteel een doctoraatsproefschrift voor over de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst in de publieke sector.

Niels Appermont behaalde in 2013 zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Daarvoor was hij bachelorstudent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt, waar hij samen met de eerste lichting bachelors afstudeerde. Momenteel is hij aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en bereidt hij aan de Universiteit Hasselt een proefschrift voor rond de burgerrechtelijke en fiscale aspecten van de opsplitsing tussen ‘juridische’ en ‘economische’ eigendom.

Daan Bijnens behaalde in 2014 zijn masterdiploma Rechten, afstudeerrichting Overheid & Recht, aan de Universiteit Hasselt. Sinds september 2014 is hij mandaatassistent publiekrecht aan de UHasselt en werkt hij er aan een doctoraat over het hedendaagse legaliteitsbeginsel in de Grondwet.

Ulrike Cerulus is mandaatassistent personen- en samenlevingsrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, in het kader waarvan zij een doctoraal proefschrift voorbereidt onder promotorschap van prof. dr. Charlotte Declerck. Ze behaalde het diploma rechten aan de KU Leuven (2010), alsook de master na master Notariaat (2011). Zij schrijft wetenschappelijke bijdragen over actuele problemen in het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en is tevens lid van het Centrum voor Overheid en Recht.

Laura De Deyne studeerde in 2012 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Op 1 oktober 2012 kwam zij het team van doctoraatsbursalen aan de Universiteit Hasselt versterken. Zij schrijft een doctoraat over energierecht.

Thomas de Römph behaalde in 2012 zijn masterdiploma International and European Law (track Public International Law) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in milieurecht. Sinds eind 2012 is hij werkzaam als onderzoeker bij het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer en doctoraatsbursaal verbonden aan de KU Leuven en Universiteit Hasselt. In dat kader bereidt hij een proefschrift voor over de juridische barrières voor duurzaam materialenbeheer in de Europese Unie.

Niels Diepvens is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, waar hij een doctoraatsproefschrift voorbereidt aangaande het fiscaal strafrecht. Hij is master in de rechten en behaalde bijkomende masterdiploma’s in de fiscaliteit en het vennootschapsrecht. Daarnaast verricht hij onderzoek en is hij auteur van publicaties, gesitueerd binnen het domein van het fiscaal recht en het brede domein van het vennootschapsrecht.

Yelena Gordeeva behaalde in 2004 een Master of Law aan de Moscow Humanitarian Economic University. Nadien volgde zij onder meer stages bij de Alaska State Legislature en was zij ook geruime tijd verbonden aan de Poznan University of Life Sciences. Zij specialiseerde zich de voorbije jaren in milieurecht. Momenteel is zij doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en werkt ze aan een doctoraat over internationaal klimaatrecht.

Amoury Groenen studeerde Europees en Internationaal recht aan Maastricht University (MU) in Nederland. In 2011 behaalde hij er zijn rechtendiploma en kreeg hij er ook meteen een doceeropdracht in het brede domein van het internationale publiek.

Caroline Habets behaalde in 2012 haar diploma Nederlands recht (specialisatie: Privaatrecht) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Deze studie sloot zij af met een Masterthesis getiteld: “Herroeping van een adoptie in rechtsvergelijkend perspectief“. Aansluitend is zij in 2013 gestart als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht. Zij schrijft momenteel een doctoraatsproefschrift over het onderwijsrecht.

Sofie Hennau is master in de politieke wetenschappen en in de journalistiek. Als doctoraatsbursaal was zij verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht en werkte er aan een proefschrift over de implementatie van en percepties over het gemeentedecreet. De openbare verdediging van het proefschrift vond plaats op 27 september 2016. Momenteel is zij aangesteld als assistent bestuursrecht-rechtssociologie in het statuut van tijdelijk academisch medewerker.

Wendy Hensen is in 2008 aan de KU Leuven afgestudeerd als master in de rechten en behaalde in 2009 een bijkomend master in de forensica, criminologie en rechtspleging aan de Universiteit Maastricht. Ze deed stage als advocaat aan de balie en voerde aan de Universiteit Hasselt, in opdracht van de Vlaamse overheid, een onderzoeksproject uit over de bescherming van en betaling voor ecosysteemdiensten. Sinds februari 2013 schrijft zij haar doctoraatsproefschrift over bemiddeling en de gerechtelijke organisatie.

Šejla Imamović behaalde in 2011 haar masterdiploma in het Europees recht aan de Universiteit Maastricht (UM). Nadien werkte zij als onderzoeker en docent aan de UM. Sinds september 2013 is zij gestart met een gezamenlijk doctoraat aan de Universiteit Hasselt en de UM. In haar onderzoek analyseert Šejla hoe nationale rechters in geselecteerde lidstaten van de EU worden beïnvloed door de veranderende verhoudingen tussen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie.

Stef Keunen behaalde in 2014 zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Daarvoor was hij bachelorstudent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt. Stef Keunen begon zijn professionele carrière aan de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2015 is hij mandaatassistent bestuursrecht aan de UHasselt, waar hij een doctoraatsproefschrift voorbereidt over de bevoegdheden van lokale besturen.

Els Langhendries studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (1997). Zij startte haar loopbaan als advocaat, aanvankelijk aan de balie van Brussel en later aan de balie te Antwerpen. Zij werkte ook enkele jaren in het notariaat. Momenteel schrijft zij, binnen het Centrum voor Overheid en Recht, een doctoraatsproefschrift over de ‘sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie’.

Julie Leroy behaalde in 2016 haar masterdiploma Rechten, afstudeerrichting Rechtsbedeling aan de Universiteit Hasselt. Hiervoor schreef zij een masterthesis met de titel: 'Tax rulings in evolutie: staatssteun en transparantie'. Sinds oktober 2016 is zij als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht. Zij werkt aan een doctoraatsproefschrift over de terugvordering van illegale fiscale staatssteun.

Elsbeth Loncke studeerde in 2007 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Momenteel is zij mandaatassistent bestuursrecht aan de Universiteit Hasselt. In dat kader bereidde zij een proefschrift voor over cassatieprocedures in België en artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De openbare verdediging van het proefschrift vond plaats op 19 september 2016. Momenteel is zij aangesteld als assistent bestuursrecht in het statuut van tijdelijk academisch medewerker. Elsbeth Loncke is tevens lid van de balie van Hasselt. 

Alexander Maes behaalde in 2015 zijn rechtendiploma aan de KU Leuven. Hij was er gedurende zijn laatste jaar ook verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht. Na zijn studies werd hij aangesteld als mandaatassistent aan de UHasselt. Hij bereidt er een doctoraat voor over de rechtspositie van werknemers met een (mogelijke) psychische arbeidsongeschiktheid binnen het sociaal recht. Daarnaast richtte hij als voormalig voorzitter van Wetswinkel Leuven Huuradvies vzw in 2016 Huuradvies Hasselt vzw op.

Farida Mamad doceert sociaal recht aan de faculteit Rechten van de Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique. In het kader van het VLIR-UOS-Desafio deelproject ‘Sociale rechten en sociale bescherming’ bereidt zij aan de UHasselt een doctoraat voor onder begeleiding van professor Petra Foubert.

Hannelore Niesten behaalde het diploma master in het Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht (2010) en master in het Belgisch recht aan de Universiteit Hasselt (2011). Daarnaast behaalde zij ook de master European Law School en de master Globalisation and Law aan de Universiteit Maastricht (2011), alsook de master Notariaat aan de KU Leuven (2012). Zij bereidt momenteel een doctoraatsproefschrift voor over de problemen van grensoverschrijdend economisch verkeer, met een focus op de internationale fiscaliteit van werknemers en zelfstandigen.

Wouter Poelmans behaalde in 2015 zijn masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting Rechtsbedeling, aan de Universiteit Hasselt. Sinds september 2015 is hij mandaatassistent omgevingsrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt tevens een doctoraatsproefschrift voor over rechtszekerheid in de beoordeling van milieuhinder onder promotorschap van professor Bernard Vanheusden.

Sanne Potargent behaalde in 2015 haar masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting Rechtsbedeling aan de Universiteit Hasselt. In 2016 behaalde zij  een master na master in het Internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds september 2016 is zij als mandaatassistent staatsrecht aangesteld aan de Universiteit Hasselt. Momenteel bereidt ze een doctoraat in het staatsrecht voor.

Kristof Wauters behaalde in 2014 zijn masterdiploma in de rechten, afstudeerrichting Rechtsbedeling, aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast behaalde hij een master na master in de fiscaliteit aan de KU Leuven (2015). Sinds september 2015 is hij als mandaatassistent economisch recht verbonden aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt momenteel een proefschrift voor over de relatie tussen fiscus en belastingplichtige.