menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Naar een ‘gedeeltelijke’ depenalisering van het fiscaal recht?    26 mrt 2015

Naar een ‘gedeeltelijke’ depenalisering van het fiscaal recht?
26 mrt 2015

Minister van Justitie Koen Geens stelde op 18 maart Het justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid voor (www.stapvoorwaarts.be). Vooral het onderdeel over de misdrijven en hun bestraffing heeft de gemoederen verhit.

 

Vanaf midden 2015 zou het hele strafrecht doorgelicht worden. De strafwaardigheid van elke inbreuk wordt bekeken. Het aantal strafbepalingen zou worden verminderd. Een voorbeeld uit het plan: “Waar de administratieve sanctionering al is ingevoerd (bijvoorbeeld in het fiscaal en financieel strafrecht) wordt overwogen om de penale sanctionering af te schaffen” (Justitieplan, p. 42, nr. 98).

 

Inhoudelijk debat

“Het stond in de sterren geschreven dat zo’n voorstel de nodige ‘respons’ zou uitlokken”, zegt Niels Diepvens, mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten. “In het vragenuurtje in de Kamer op 19 maart 2015 schoot de oppositie dan ook met scherp. Het gevaar van deze ongenuanceerde discussie bestaat erin dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Want een inhoudelijk debat over een gedeeltelijke depenalisering van het fiscaal recht blijft in ieder geval noodzakelijk.”

 

Niels Diepvens bereidt een doctoraatsproefschrift in het fiscaal strafrecht voor. Hij kroop in zijn pen en schreef een artikel voor Fiscale Actualiteit (24 maart 2015). Hij belichtte twee denksporen voor een gedeeltelijke depenalisering van het fiscaal recht en spreekt bewust van ‘gedeeltelijke’ depenalisering omdat hij geen voorstander is van een volledige depenalisering van het fiscaal strafrecht.

 

Ernstige fiscale fraude

Niels Diepvens: “Een eerste verleidelijk denkspoor is gebruik te maken van de bestaande verzwaarde strafbaarstelling voor ‘ernstige’ fiscale fraude (art. 449 lid 2 WIB 92). Als men voor deze eerste oplossing opteert, zal het wellicht nodig zijn om de term ‘ernstige’  fiscale fraude meer te duiden in de fiscale wetgeving zelf en de invulling daarvan aldus niet volledig over te laten aan de rechtspraak (hoewel het Grondwettelijk Hof daar in zijn arrest van 5 februari 2015 geen graten in ziet).”

 

Gediversifieerde strafbepalingen

“Een tweede denkspoor verdient echter de voorkeur. Die oplossing houdt in dat we werken met gediversifieerde strafbepalingen, waarbij de wetgever enkel nog een zwaarwichtige inbreuk op de belangrijkste fiscale regels strafbaar stelt en een aparte strafmaat voor elke overtreding vastlegt. Ter inspiratie kan worden verwezen naar de evolutie in het sociaal strafrecht. Naast de aanzienlijke verduidelijking van de strafwaardigheid voor de belastingplichtige, is het voordeel ook dat aan elke inbreuk een sanctie wordt toegekend die in verhouding staat met de zwaarwichtigheid van de feiten, in plaats van één sanctie voor te schrijven voor alle overtredingen van het WIB.”

 

“Welke optie men ook verkiest, een en ander is uiteraard niet van de ene op de andere dag te realiseren. Het zal veel werk vergen om de strafbare gedragingen in het fiscaal recht te inventariseren en daarna te herschrijven om ze uiteindelijk te herschikken in een coherent geheel.”

 

 

 

Het volledige artikel is beschikbaar voor abonnees van Fiscale actualiteit op: http://www.taxworld.be/taxworld/deze-week-in-fiscale-actualiteit-depenalisering-fiscaal-recht.html?LangType=2067.