menu

IMOB


Onderwijs

Ba/Ma Mobiliteitswetenschappen

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BA/MA MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Buiten haar onderzoeksactiviteiten ondersteunt IMOB ook opleidingen in het kader van verkeer en mobiliteit en dit zowel binnen de universiteit als voor de beroepssector. Dit doet ze onder andere door te participeren in de academische Ba/Ma opleiding Mobiliteitswetenschappen. Het gevoerde onderzoek van IMOB sluit nauw aan bij de academische Bachelor (3 jaar) en Master (2 jaar) in de mobiliteitswetenschappen. De opleiding is uniek in Vlaanderen en is van start gegaan in het academiejaar 2004-2005 aan de Universiteit Hasselt. De doelstelling is om mobiliteitsdeskundigen op te leiden die de complexe problematiek van de mobiliteitswetenschappen vanuit een multidisciplinaire aanpak benaderen. Dit weerspiegelt zich in het curriculum van de opleiding waarin zowel inhoudelijke aspecten van verkeer aan bod komen, alsook ondersteunende disciplines die garant staan voor een wetenschappelijke opleiding met een brede maatschappelijke visie.

 

Master in de Mobiliteitswetenschappen

Op donderdag 2 juli 2009 studeerden de eerste masters in de mobiliteitswetenschappen af aan de UHasselt. Binnen de masteropleiding (120 stp) kiezen studenten voor de afstudeerrichting verkeersveiligheid of mobiliteitsmanagement. Naast gemeenschappelijke opleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen van de afstudeerrichting kunnen nog een aantal keuze-opleidingsonderdelen gevolgd worden.

 

 

 

 

 

Schakel- en voorbereidingsprogramma's 

Elke bachelor in de mobiliteitswetenschappen wordt rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding in de mobiliteitswetenschappen. Maar ook mensen die reeds een (academisch of professioneel) bachelor- en/of masterdiploma behaald hebben in een andere discipline, kunnen via een schakel- of voorbereidingsprogramma doorstromen naar de master in de mobilteitswetenschappen.

  • Klik hier (bij instromen met diploma) voor meer informatie over schakel- en voorbereidingsprogramma's 

 

 

Brochure Ba/Ma Mobiliteitswetenschappen

Klik op de brochure om ze te openen.