Nieuws

alle berichten

Rechtsaf door rood

sfeerbeeld Rechtsaf door rood
De in 2012 ingevoerde verkeersregel die fietsers toelaat om op bepaalde kruispunten door rood licht te rijden om rechtsaf te slaan, zet aan om ook elders door rood licht te fietsen.
lees meer

Herinrichting gevaarlijke verkeerspunten zorgt voor 27% minder ongevallen

sfeerbeeld Herinrichting gevaarlijke verkeerspunten zorgt voor 27% minder ongevallen
Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken loopt sinds 2002 een programma om de gevaarlijke punten op het wegennet aan te passen. Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt onderzocht het effect van de herinrichting van deze gevaarlijke punten op de verkeersveiligheid.
lees meer

Logistiek - UHasselt

Logistiek

De onderzoekslijn logistiek is gericht op de externe distributielogistiek. De onderzoekstrategie op vlak van logistiek is ontwikkeld op basis van opportuniteiten in het domein en sluit aan bij de reeds opgebouwde kennis binnen IMOB. Het logistieke onderzoek is opgebouwd in twee luiken.

 

Activiteitengebaseerde aanpak voor de modellering van goederenvervoer  

In het eerste luik wordt een activiteitengebaseerde aanpak ontwikkeld voor de modellering van goederenvervoer. IMOB heeft reeds een activiteitengebaseerd model ontwikkeld voor de modellering van personenvervoer. Personen- en goederenvervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ontwikkelen van een geïntegreerd activiteitengebaseerd model is tot op heden wereldwijd in het onderzoeksdomein nog niet gerealiseerd en biedt dan ook een uitdaging voor het onderzoeksinstituut in de toekomst. Deze innovatieve aanpak op vlak van goederenvervoer is een opportuniteit om de onderzoekslijn logistiek verder uit te bouwen.

 

Bestuderen van planningsproblemen a.d.h.v. Operationeel Onderzoek  

In het tweede luik worden planningsproblemen bestudeerd aan de hand van technieken uit Operationeel Onderzoek om de aantrekkelijkheid van intermodaal goederenvervoer te verhogen. Om een duurzame groei in goederenvervoer te realiseren is het stimuleren van intermodaal goederenvervoer een vereiste. Dit recente onderzoeksdomein in Operationeel Onderzoek biedt vele mogelijkheden. Planningsproblemen in intermodaal transport zijn meer complex door de aanwezigheid van meerdere transportmodi, meerdere beslissingsnemers en meerdere types laadeenheden. Samenwerking tussen de actoren is essentieel om de gehele keten vlot te laten verlopen. Weinig studies nemen echter meerdere beslissingsnemers of meerdere beslissingsniveaus in rekening. 

Tussen beide luiken zal een toenemende interactie ontstaan. Ontwikkelde algoritmes en voorgestelde simulatiescenarios uit dit luik kunnen getest worden aan de hand van het goederenvervoermodel in het eerste luik. Bijgevolg levert het tweede luik algoritmes en submodules aan ter ondersteuning van het globale model voor goederentransport.  

 

Onderzoeksthema's binnen het domein logistiek

  • Activiteitengebaseerde modellering van logistieke stromen
  • Bundeling van goederenstromen
  • Empty container management in intermodaal transport
  • Rittenplanning in intermodaal transport
  • Invloed van voorraadbeslissingen op transportkeuze

 

Meer info

dr. An Caris, programmaleider logistiek