menu

IMOB


Onderzoek

Verkeersveiligheid

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERKEERSVEILIGHEID

Binnen dit onderzoeksdomein bestuderen we de verkeersveiligheid van individuen en systemen in verschillende omstandigheden. We focussen op oorzaken en mechanismen van verkeersongevallen en mogelijke tegenmaatregelen. Onze projecten gaan over epidemiologische, economische, gedragsmatige, theoretische en empirische aspecten van verkeersongevallen.

Onderzoekstopics zijn:

 • Gedragsreacties van bestuurders op diverse wegontwerpen
 • Observatie van directe en indirecte veiligheidsindicatoren
 • Ontwikkelen van persoonlijke verkeersveiligheidsscores op basis van naturalistische gegevens
 • Evaluatie van interventieprogramma 's
 • Ex ante en ex post beoordeling van wijzigingen in het wegontwerp
 • Beoordeling van mogelijke systeemwijzigingen gerelateerd aan de vooruitgang in de voertuigtechniek (Advanced Driver Assistance Systems, intelligente vervoerssystemen, grotere autonomie niveaus) 

Projecten en realisaties


Steunpunt Verkeersveiligheid

Binnen de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek wordt voorzien in structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die voor de Vlaamse overheid prioritair zijn. De hoofdopdracht van het steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen. Via de steunpunten beoogt men, in een aantal zorgvuldig uitgekozen sectoren een kritische massa samen te brengen en/of op te bouwen en hiervoor een zeker mate van stabiliteit te creëren binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader.

Voor de derde keer op rij werd ook voor het thema 'Verkeersveiligheid' financiering voorzien voor een steunpunt. Voor de derde keer op rij zal het IMOB van de UHasselt dit steunpunt  coördineren. Dit steunpunt wordt gedragen door een consortium van partners waar naast de UHasselt (IMOB) ook de Katholieke Universiteit Leuven (onderzoeksgroepen SADL, ETE en CIB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) deel van uitmaken. UHasselt-IMOB coördineert het project en is betrokken in alle werkpakketten.

Meer informatie: www.steunpuntverkeersveiligheid.be.

Project ID

 • Periode: 01/01/2012 - 31/12/2015
 • Opdrachtgever: Vlaamse Overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 • Projectpartners: KU Leuven, VITO, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid

In gezondheidsonderzoek bestaan overtuigende bewijzen voor de invloed van socio-economische en culturele verschillen op de gezondheid. Letsels ten gevolge van verkeersongevallen vormen wereldwijd in deze context een toenemend aandachtspunt. Net zoals in andere gezondheidsdomeinen worden ongelijkheden vastgesteld in ongevallenbetrokkenheid. Opnieuw blijken kansarmen het meest kwetsbaar.

Er bestaan echter nog steeds geen modellen die verklaren hoe contextuele en individuele factoren bijdragen tot het ontstaan van verkeersletsels. De belangrijkste doelstelling in dit onderzoek is dan ook het blootleggen van een aantal van de mechanismen die aanleiding geven tot de ongevalsbetrokkenheid van verschillende groepen in België. Aangezien er geen studies zijn uitgevoerd naar de ongevalsbetrokkenheid van verschillende socio-economisch en cultureel bepaalde groepen in België, zal ook dit deel uitmaken van het onderzoek.

Drie werkpakketten in dit project hebben een onderzoeksfocus, meerbepaald: WP1 - Conceptualisatie en dimensies, WP2 - Mechanismen, inclusief survey en WP3 - Data-integratie. IMOB coördineert het project en is voornamelijk betrokken in werkpakketten één en twee.

Project ID

 • Periode: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Opdrachtgever: Belspo, BRAIN-be, axis 5
 • Projectpartners: Université de Liège – Local Environment Management and Analysis (LEMA), Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

InDeV - Diepgaand begrip van oorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers

InDeV is een door de EU gefinancierd Horizon 2020-project. InDeV wilt bijdragen aan de verbetering van veiligheid van kwetsbare weggebruikers in Europa. Dit doen we door een geïntegreerde methode te ontwikkelen (gecompileerd in een toolbox) om ongevalsoorzaken bij kwetsbare weggebruikers te begrijpen. Daarnaast ontwikkelen we een framework van goede praktijken om sociaal-economische kosten, gerelateerd aan verkeersongevallen met kwetsbare weggebruikers, uitgebreid te beoordelen.

Afgezien van het projectmanagement en de disseminatie activiteiten, bestaat het project uit vijf werkpakketten. IMOB coördineert WP6 dat gaat over de ontwikkeling van een veiligheid analyse toolbox voor kwetsbare weggebruikers. Daarnaast neemt IMOB deel aan werkpakketten 2 (herziening van onderzoeksmethodes en identificatie van kritieke sites en situaties voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers) en 3 (observatiestudies).

Meer informatie: http://www.indev-project.eu/

Project ID

 • Periode: 01/05/2015 - 30/04/2018
 • Opdrachtgever: European Commission (Horizon 2020)
 • Projectpartners:  UniNA - University of Naples Federico II (IT), LU - Lund University (SE), AAU - Alborg University (DK), BASt - The Federal Highway Research Institute (DE), HU - Hasselt University (BE), TNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (NL), WUT - Warsaw University of Technology (PL), INTRA - Traffic Engineering (ES), PU - Purdue University (USA), PM - Polytechnique Montréal (CA), UHasselt-IMOB (BE)
 • Projectcoördinator: UniNA - University of Naples Federico II (IT)

Over de validiteit van weggebruikersgedrag en bijna ongevallen als voorspellers van het aantal en de aard van verkeersongevallen

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om het vóórkomen van ongevallen beter te begrijpen in relatie tot gebeurtenissen die vooraf gaan aan het ongeval en in relatie tot hogere-orde voorwaarden die invloed hebben op het vóórkomen van de gebeurtenissen die vooraf gaan aan het ongeval. Een betere kennis hiervan draag bij aan de realisatie van conceptuele, wet-achtige relaties tussen variabelen die functies beschrijven van het verkeerssysteem (rijbaan, voertuigen en menselijke (inter) acties) en het niveau van veiligheid op de weg.

Het project bestaat uit vier delen, elk deel is gerelateerd aan bepaalde onderzoeksvragen: (1) de validatie van verkeersconflicten als veiligheidsindicatoren, (2) error herstelstrategieën, (3) valideren van relaties tussen bijna-ongevallen en veel voorkomend gedrag en (4) de beoordeling van de 'zelf verklarende' aard van wegomgevingen. Het project wordt gefinancierd door FWO Vlaanderen en wordt volledig uitgevoerd binnen IMOB.

Project ID

 • Periode: 01/10/2014 - 30/09/2017
 • Opdrachtgever: FWO (post-doc beurs)
 • Projectpartners: -
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB

Evaluatie van de effectiviteit van snelheidscamera's op vlak van verkeersveiligheid

De Vlaamse Overheid besliste om het netwerk van onbemande camera's verder uit te bouwen. Hiervoor wenste de overheid een grondige wetenschappelijke evaluatie te laten uitvoeren waarbij een antwoord wordt gezocht op de volgende hoofdvragen: (1) Wat is het effect van de plaatsing van de onbemande camera's op de snelheid van voertuigen op autosnelwegen? (2) Wat is het effect van de plaatsing van de onbemande camera's op de verkeersveiligheid?

IMOB was verantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek, voor alle analyses en de rapportage van de resultaten. Een onderaannemer werd aangesteld voor de dataverzameling.

Project ID

 • Periode: 01/06/2009 - 31/05/2013
 • Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
 • Projectpartners: TEC Traffic Systems, UHasselt-IMOB
 • Projectcoördinator: UHasselt-IMOB