Schakelprogramma - UHasselt

Schakelprogramma


Schakelprogramma's industriële wetenschappen:

Wil je als schakelstudent je kennis wiskunde opfrissen, dan kan je deelnemen aan de septembercursus.Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: bouwkunde

Doel

Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de industriële wetenschappen en technologie: bouwkunde en elektromechanica worden rechstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 58 studiepunten (SP) voor de professionele bachelors in de bouw en 86 studiepunten voor de professionele bachelors in de elektromechanica . Het afronden van een schakelprogramma in een of anderhalf academiejaar is niet evident. Dit omwille enerzijds van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de  bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.
Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf) 

Vragen?

Kathleen Bovin kathleen.bovin@uhasselt.be 


Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: biochemie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkader in de gebieden wetenschappen en technologie.

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de chemie (opties biochemie en chemie), milieuzorg en biomedische laboratoriumwetenschappen worden rechtreeks toegelaten tot het schakelprogramma (60 studiepunten). 

Voor professionele bachelors in de agro- en biotechnologie is een aangepast schakelprogramma voorzien (83 studiepunten) opgesplitst in twee jaar.  Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen. Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma voor de professionele bachelor in de chemie en milieuzorg omvat 60 studiepunten (SP). Hou er rekening mee dat een schakelprogramma zwaar is. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Leen Braeken – leen.braeken@cit.kuleuven.be


 


Schakelprogramma  Industriële wetenschappen: chemie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in de chemie en milieuzorg en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkader in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de chemie (alle opties) en milieuzorg worden rechtreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Professionele bachelors in de biomedische laboratoriumwetenschappen kunnen op dossier worden toegelaten. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen. Voor deze studenten wordt er mogelijk een aangepast schakelprogramma opgesteld.

Omvang

Het schakelprogramma, voor de professionele bachelors die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 60 studiepunten (SP). Hou er rekening mee dat een schakelprogramma zwaar is. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Myriam Meyers – myriam.meyers@biw.kuleuven.be


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: elektromechanica

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in de elektromechanica en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de elektromechanica afstudeerrichtingen elektromechanica, mechanica, mechanisch ontwerp en productietechnologie (en aanverwanten) worden rechtstreeks toegelaten. Professionele bachelors elektromechanica met afstudeerrichting automatisering of klimatisatie volgen best één van de schakelprogramma’s naar master energie. Voor deze professionele bachelors is ook een schakelprogramma van 65 SP naar master elektromechanica mogelijk, maar dit programma bezit geen correcte volgtijdelijkheid en bijkomende voorkennis mechanisch ontwerp is vereist. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 62 studiepunten (SP). Het afronden van een schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn essentieel. Je volgt opleidingsonderdelen samen met het  3de  bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Voor studenten die niet rechtstreeks worden toegelaten wordt een aangepast schakelprogramma opgesteld.
Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Johan Baeten – johan.baeten@mech.kuleuven.be


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Energie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in de elektromechanica, energietechnologie of elektronica-ICT en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de elektromechanica (focus automatisering of  elektrotechniek), in de energietechnologie en in de elektronica-ICT afstudeerrichting elektronica  worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma van de industrieel ingenieur energie zowel voor de focus automatisering als voor de focus elektrotechniek. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma, voor studenten die rechtstreeks worden toegelaten, omvat 59 tot 61  studiepunten (SP). Het afronden van een schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Een behoorlijk resultaat bij je vorig diploma, studiemarge en veel inzet zijn essentieel.
Het schakelprogramma elektrotechniek (60 SP) is optimaal afgestemd op instroom van de professionele bachelor energietechnologie en elektromechanica focus klimatisatie. Het schakelprogramma automatisering (61 SP) is optimaal afgestemd op instroom van de professionele bachelor elektromechanica focus automatisering. Instroom vanuit elektronica-ICT, afstudeerrichting elektronica veronderstelt dat de student op zelfstandige basis de mogelijke tekorten PLC en Elektrotechniek bijwerkt. Het schakelprogramma voor de instroom uit andere studierichtingen binnen de elektromechanica bedraagt 59 SP (de volgtijdelijkheid is niet optimaal omdat je bepaalde vervangende opleidingsonderdelen samen met het 3de bachelorjaar moet volgen). 

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Johan Baeten – johan.baeten@mech.kuleuven.be


 


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in elektronica –ICT en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden  wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de elektroncia –ICT worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 61 studiepunten voor de professionele bachelors die rechtstreeks toegelaten worden . Het afronden van een schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Dit omwille enerzijds van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de  bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Er wprden geen vrijstellingen toegekend.
Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de  master. 

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Ronald Thoelen – ronald.thoelen@uhasselt.be


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: nucleaire technologie 

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in de biotechnologie en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden fysica, beeldverwerking, elektronica, chemie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors bachelors in de chemie, biochemie, milieuzorg, agro- en biotechnologie.worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 62 studiepunten voor de professionele die rechtstreeks worden toegelaten. Het afronden van een schakelprogramma in een academiejaar is niet evident. Dit omwille enerzijds van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met het 2de en 3de  bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.
Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master. 

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Nadia Lepot - nadia.lepot@uhasselt.be
Wouter Schroeyers - wouter.schroeyers@uhasselt.be


Schakelprogramma Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

Doel

Heb je een professioneel bachelordiploma in de biotechnologie of in de chemie en wil je een academische master behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding. Instromende studenten dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden wetenschappen en technologie.

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift. 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de biotechnologie en de chemie worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.

Omvang

Het schakelprogramma omvat 75 studiepunten voor de professionele bachelors in de biotechnologie, 68 studiepunten voor de professionele bachelors in de chemie . Een aantal opleidingsonderdelen(*) kunnen reeds gevolgd worden als keuzevak in  het derde bachelorjaar biotechnologie. Verworven credits geven dan recht op vrijstellingen in het schakeprogramma, waardoor het schakelprogramma in één jaar kan worden afgerond. Het afronden van een schakelprogramma in een of anderhalf academiejaar is immers niet evident. Dit omwille enerzijds van de ‘zwaarte’ van het programma en anderzijds omwille van de organisatie van het schakelprogramma. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma moet de volgorde (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Je volgt opleidingsonderdelen samen met  het 2de en 3de  bachelorjaar industriële wetenschappen en opleidingsonderdelen die specifiek voor de groep schakelstudenten worden georganiseerd. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de voorzitter van de examencommissie industriële wetenschappen.
Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar het afwerken van je schakelprogramma combineren met opleidingsonderdelen uit de master.

Programma (zie brochure)


Flyer (.pdf)

Vragen?

Mieke Buntinx - mieke.buntinx@uhasselt.be