Beroepsuitwegen - UHasselt

Beroepsuitwegen

Industrieel ingenieurs kunnen problemen in kaart brengen en analyseren, en geven daarbij blijk van een gestructureerde aanpak. Onderzoeksresultaten vertalen naar nieuwe toepassingen.

Industrieel ingenieurs vindt je dan ook in een waaier van functies: ontwerper, consultant, productieleider, projectmanager, onderzoeker, gerechtsexpert, computerspecialist, plantmanager, bedrijfsleider, kwaliteitsmanager, milieuadviseur, projectingenieur, productdesigner, veiligheidsdeskundige, procesingenieur,…

Je vindt ingenieurs in tal van bedrijfssectoren, als zelfstandige ondernemer, als docent in het onderwijs, bij de overheid, enz.Als industrieel ingenieur in de bouwkunde kun je ingezet worden in tal van functies, gaande van projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur, inkoper tot ingenieur.

Je komt terecht in bouwbedrijven of studiebureaus die betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwprojecten (gebouwen en infrastructuurwerken), toeleveringsbedrijven en uitrustingsbedrijven (milieutechnisch, verwarming, elektrotechnisch, sanitair en beveiliging), openbare besturen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en in alle grote bedrijven met een eigen patrimoniumbeheer. Dit kan zowel in nationale, maar ook in internationale bedrijven.


Masters in de industriële wetenschappen met een specialisatie in chemie of biochemie vind je als leidinggevende of coördinator in industriële productie-eenheden, in research-, in analyse- en controlelaboratoria, in technisch-commerciële afdelingen, in de administratie, in het onderwijs.

De voedings- en biotechnologische sector, de milieusector, de farmaceutische industrie en life sciences vormen een breed werkveld waar je als industrieel ingenieur biochemie een boeiende loopbaan kunt uitbouwen. Industrieel ingenieurs chemie vind je dan vooral als procesingenieur in de chemische sector (petrochemie, fijnchemie, kunststoffen, farmacie …).


Als industrieel ingenieur in de elektronica-ICT kun je bestaande analoge en digitale systemen analyseren en nieuwe gelijkaardige systemen ontwerpen en implementeren. Je bent betrokken bij het ontwikkelen van toepassingen van digitale media: positie- en navigatiesystemen, smartphones, digitale audio en op maat ontworpen applicaties.

Je komt terecht in R&D-afdelingen als zelfstandig onderzoeker of ontwerper, als systeemingenieur in productie- en dienstenbedrijven, in technisch-commerciële functies of je werkt als consultant of zelfstandig ondernemer.


Een industrieel ingenieur elektromechanica werkt aan producten en processen van de toekomst als technologisch expert of als manager in een brede waaier van sectoren. Indien je kiest voor energie kun je het accent in je opleiding leggen op automatisering of elektrotechniek.

Je kunt aan de slag in bedrijven die zich toeleggen op energieproductie, optimale energieverdeling of efficiënt energiegebruik. Koos je voor automatisering, dan zal je in je beroepsleven vooral bezig zijn met aandrijftechnieken of met het visualiseren, automatiseren en beheersen van processen en systemen. Viel je keuze op elektrotechniek, dan zal je vooral werken met thermische en elektrische energiesystemen.


Nucleaire ingenieurs zijn nodig waar nucleaire technieken worden gebruikt. Als stralingsdeskundige zijn ze verantwoordelijk voor radiologische Nucleaire onderzoek in bedrijven, woningen en milieu.

Nucleaire technologie wordt gebruikt in de chemische sector, in de elektronica, in de bouw, in de staalindustrie, in de medische wereld, in baggerbedrijven, in wetenschappelijk onderzoek, in controleorganismen en relevante overheidsdiensten. Kies je voor de focus milieutechnologie, dan zal je in je beroepsleven vooral oog hebben voor de milieuaspecten.


Industrieel ingenieurs in verpakkingstechnologie kunnen heel breed ingezet worden in diverse domeinen: research & development, productie, kwaliteitszorg, logistiek, design, marketing & sales, noem maar op! Als verpakkingsingenieur ben je bezig met de technologische ontwikkelingen van materialen, machines en verpakkingsmethoden met het doel een gestructureerde, efficiënte oplossing te vinden voor verpakkingsproblemen.

Je bent tegelijkertijd specialist én allrounder. Vanuit je opleiding en je technische achtergrond ben jij de ‘verpakkingsspecialist’, maar tegelijkertijd onderhoud je als de centrale spil binnen een bedrijf  nauwe contacten met zowat alle afdelingen en departementen.