menu

Limburgs Geboortecohort


An ENVIRONAGE study

Limburgs Geboortecohort

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VEEL GESTELDE VRAGEN

Waarom moet ik een vragenlijst invullen?

Om het onderzoek juist te kunnen interpreteren. Verschillende factoren kunnen namelijk een invloed hebben op de gezondheid. Daarom proberen we deze zo goed mogelijk in kaart te brengen via een vragenlijst.


Worden onze gegevens vertrouwelijk behandeld?

De onderzoekers verwerken de informatie uit de vragenlijsten, metingen en stalen. De naam van uw kind, uzelf en uw adres worden vervangen door een code. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform met de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Hoe heb ik baat bij deze studie?

Het verstaan van de invloed van omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap en in het vroege leven op de gezondheid, alsook de achterliggende moleculaire mechanismen zijn essentieel om gerichte preventie en normenbeleid mogelijk te maken dat rekening houdt met een gevoelige periode in het leven. De integratie van blootstellingsgegevens en moleculaire metingen moeten leiden tot een betere voorspelling van de gezondheidsrisico’s in epidemiologische studies. De resultaten van de studie worden bekend gemaakt op groepsniveau, nl. via een nieuwsbrief die jullie wordt toegezonden, alsook via deze website. Indien er sprake zou zijn van afwijkende resultaten die klinisch interpreteerbaar zijn, bij uzelf of bij uw kind, worden deze door de onderzoekers aan uw huisarts meegedeeld.


Wat als ik niet meer wil deelnemen?

U heeft het recht op elk moment de deelname van uw kind of uzelf stop te zetten. Ook wanneer uw kind aangeeft niet langer deel te willen nemen aan de studie, heeft hij of zij het recht met onmiddellijke ingang zijn deelname stop te zetten. U kunt bovendien aangeven of de reeds verzamelde stalen mogen bewaard worden of dat ze dienen vernietigd te worden. - Wat moet ik meebrengen tijdens stap 2? Gelieve het Kind- en Gezin boekje van uw deelnemende zoon/dochter mee te brengen naar het onderzoek.


Waar gaat stap 2 door?

Stap 2 van ons onderzoek gaat door in ons onderzoekslokaal op Campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt. Een routebeschrijving vind u hier terug.