menu

Music For Life


Music For Life

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

YOUTH AT RISK

Jonge mensen – met welke sociale of etnische achtergrond ook – kansen bieden. Hun blikveld verruimen en toekomst richting geven. Ervoor zorgen dat geen spát talent verloren gaat. Het sluit naadloos aan op wat wij aan de UHasselt doen. Daarom zal de universiteit de opbrengst van haar ‘Walk For Life’ van 13 december doneren aan Youth At Risk Vlaanderen (YAR).

Youth At Risk zet alles op alles om ervoor te zorgen dat jongeren met een moeilijke achtergrond hun leven weer op de sporen krijgen. De vzw telt enkele honderden vrijwilligers over heel Vlaanderen.

Wat is Youth At Risk?

Youth At Risk Vlaanderen heeft twee programma’s lopen: YAR Coaching en YAR Wonen.

YAR Coaching (met meer dan 250 vrijwilligers) focust op jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar die onder toezicht staan (van de jeugdrechter bijvoorbeeld). Ze kampen met problemen rond opleiding, tewerkstelling, huisvesting, contacten met politie en/of justitie… Het programma biedt hen coaching op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, maar helpt hen ook een netwerk uitbouwen. YAR Coaching werkt eveneens proactief en preventief en is er dus óók voor jongeren die nog niet in aanraking kwamen met gerechtelijke jeugdhulp.

YAR Wonen (25 vrijwilligers) biedt ondersteuning voor jongeren die – uit noodzaak – zelfstandig moeten gaan wonen. Daarbij worden ze niet alleen gecoacht om zich bewust te worden van eigen keuzes en verantwoordelijkheden. De jongeren krijgen ook hulp bij de praktische en logistieke organisatie van het alleen wonen. En dat zowel financieel als materieel (uitzet, kosten van studie, kosten voor medische ingrepen en medicatie, waarborg woonplek…). De vzw doet daarvoor trouwens een beroep op een Sociaal Fonds (gespijsd door donaties) dat énkel wordt gebruikt bij gebrek aan andere financiële kanalen. YAR Wonen is erg succesvol: 90% van de jongeren kon uit de hulpverlening stappen. Ze wonen nu volledig zelfstandig, dankzij YAR.

Meer weten? Surf naar de webstek van YAR Vlaanderen!