menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIJLAGE OVERGANGSBEPALINGEN

  1. Interuniversitair OER Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

    Onder voorbehoud van de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de partnerinstellingen wordt met ingang van het academiejaar 2016-2017 het interuniversitair OER voor de master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie opgeheven.

    Onder voorbehoud van de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de parnterinstellingen zullen studenten master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die ingeschreven zijn aan de UHasselt vanaf het academiejaar 2016-2017 onder de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling van de UHasselt/tUL vallen.